Vattenfall klubbade som väntat aktieutdelningen till ägaren staten på 3,6 miljarder kronor, vid tisdagens stämma.

I förra veckan halverade styrelsen det ursprungliga förslaget på 7,2 miljarder kronor i utdelning, med anledning av osäkerheten kring coronakrisen.

Bolagsstämman beslöt också att behålla styrelsearvodena oförändrade och därmed avvakta det förslag till höjda arvoden som fanns i kallelsen.