Den landbaserade vindkraftsparken South Kyle invigdes idag i sydvästra Skottland. När vindkraftsparken är i full drift kommer den att ha en installerad effekt på 240 MW, vilket motsvarar den årliga elanvändningen för 187 000 hushåll.

South Kyle har utvecklats och byggts av Vattenfall men kommer att ägas av Greencoat UK Wind. Parken invigdes idag vid en ceremoni där Vattenfalls koncernchef Anna Borg och Laurence Fumagalli från Greencoat UK Wind deltog. Även många av de organisationer som var involverade i byggandet av vindkraftparken deltog i ceremonin.

En del av elen från anläggningen kommer att gå till dryckestillverkaren A.G. Barr sedan ett energiköpsavtal undertecknades år 2020.

South Kyle utgör en del av Vattenfalls växande portfölj av landbaserad vindkraft. För närvarande planerar Vattenfall landbaserade vindkraftsprojekt på totalt 5,5 GW inom samtliga sina marknader, varav 500 MW i Storbritannien, och det finns en ambition att utöka det landbaserade vindkraftsbeståndet ytterligare. Vattenfall anser att utvecklingen av landbaserad vindkraft utgör en viktig möjlighet att öka energisäkerheten, motverka klimatförändringarna och stärka lokalsamhällena.

Vid invigningen av South Kyle sade Vattenfalls koncernchef Anna Borg:

”Landbaserad vindkraft är avgörande för energisäkerheten, minskade koldioxidutsläpp och ekonomisk utveckling. Vattenfall har en stark planering av landbaserade vindkraftsprojekt i Skottland, vilket återspeglar vår tilltro till att det finns stabila förutsättningar för fortsatta investeringar.

”Vindkraftsparken South Kyle är ett utmärkt exempel på samarbete mellan investerare, nationella och lokala myndigheter samt lokalsamhällen i syfte att leverera den infrastruktur vi behöver för att nå ett fossilfritt liv.”