Vattenfall har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för Hollandse Kust Zuid 1-4 som innebär att byggnationen av det som kommer att bli världens största havsbaserade vindkraftpark kan fortsätta.

Med sin installerade kapacitet på 1 500 MW kommer den havsbaserade vindkraftparken Hollandse Kust Zuid att bli världens största park i sitt slag när den är i full drift 2023. Den kommer att producera förnybar el som motsvarar årsförbrukningen för över två miljoner nederländska hushåll.

map5.jpg

Vattenfall tilldelades rätten att bygga Hollandse Kust Zuid efter att ha vunnit två subventionsfria upphandlingar 2018 och 2019. De två projekten har kombinerats till en vindkraftpark för att optimera processen.

En avgörande faktor för att stoppa klimatförändringar är att elektrifiera transport-, värme- och industriprocesser med hjälp av fossil fri el.

Det är också en stor investering i infrastrukturen som främjar både ekonomi och sysselsättning i tider av ekonomisk osäkerhet.

– Hollandse Kust Zuid-projektet understryker vårt engagemang i Nederländerna med att förse Nederländerna och Europa med fossilfri el. Det slutgiltiga investeringsbeslutet visar också att vi är fast beslutna att nå vårt mål om att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation trots covid-19-pandemin, säger Magnus Hall, Vattenfalls VD och koncernchef.

2023 kommer Hollandse Kust Zuid att stå för en tredjedel av den totala installerade havsbaserade vindkraftskapaciteten i Nederländerna och därmed bidra avsevärt till den nederländska regeringens mål för förnybar energi.

– Hollandse Kust Zuid kommer inte bara att leverera fossilfri och prisvärd el till både våra privat- och företagskunder. Det är också en stor investering i infrastrukturen som främjar både ekonomi och sysselsättning i tider av ekonomisk osäkerhet. Tack vare gott samarbete med våra nationella och internationella partners är vi väl förberedda inför nästa steg för att förverkliga detta avgörande projekt, säger Gunnar Groebler, Senior Vice President och chef för Business Area Wind på Vattenfall.

Både själva bygget som kommer att inledas till havs under 2021 och driften av vindkraftparken och tillhörande serviceanläggning kommer att innebära viktiga affärsmöjligheter för regionen och goda möjligheter till långsiktig sysselsättning.

Vattenfall har inlett samarbeten med följande leverantörer:

 • Siemens Gamesa för tillverkning av vindkraftturbiner[KM(1] och delar av installationen
 • Nederländska Sif Group för tillverkning av fundament
 • Nederländska TKF för tillverkning av sammanlänkande[KM(2] kabelsystem
 • Prysmian för tillverkning av sammanlänkande kabelsystem
 • Subsea 7 för installation av fundament och sammanlänkande kabelsystem
 • Swire Blue Ocean för installationen av vindkraftverk
 • Fakta om Hollandse Kust Zuid
  Den installerade kapaciteten blir 1 500 MW och vindkraftparken blir därmed den största havsbaserade parken i världen.
 • Elproduktionen räcker för att täcka årsförbrukningen för över två miljoner nederländska hushåll.
 • Vindkraftparken ska bestå av 140 vindkraftverk på 11 MW som för första gången installeras till havs.
 • Havsytorna mellan vindkraftverken kommer att vara öppna för passage och allmän användning enligt regeringens föreskrifter.
 • Drift och underhåll kommer att hanteras från Vattenfalls nya, tekniskt avancerade serviceanläggning i Ijmuidens hamn.
 • Vindkraftparken kommer att anslutas till två havsbaserade transformatorstationer som drivs av nederländska nätoperatören TenneT.