Från den 1 januari 2021 sänker Vattenfall Eldistribution elnätsavgiften för sina 870 000 privat- och företagskunder anslutna till lokalnätet med cirka

5 procent. Sänkningen motsvarar cirka 600-900 kronor på ett år för en villaägare som värmer huset helt eller delvis med el.

Avgiftssänkningen är en anpassning till Energimarknadsinspektionens beslut om hur intäktsramarna för elnätsföretagen ska beräknas för reglerperioden 2020-2023. Beslutet innebär en sänkt tillåten intäkt för elnätsbolagen jämfört med föregående period.

− Vår ambition är att våra kunder ska ha förutsägbara och stabila avgifter, samtidigt som vi ser ett historiskt stort behov av investeringar i elnätet både i år och under många år framöver, säger Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution AB.

Vattenfall Eldistribution har gjort stora satsningar i elnätet de senaste åren och kommer fortsätta möjliggöra en omställning av energisystemet, öka nätkapaciteten och leveranssäkerheten samt göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.