Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bedriva elnätsverksamhet i staden och möjliggöra fortsatt utveckling av elnätet, till fördel för kunder, anställda och Berlins invånare.

– Det var ett svårt beslut för Vattenfall att erbjuda Stromnetz Berlin till försäljning. Vi är stolta över detta stabila och välordnade bolag som har väldigt kompetent och dedikerad personal. Därför har vi också varit angelägna om att säkra tillståndet att driva elnätet vidare och att kunna fortsätta utveckla det för att kunna hantera de utmaningar som klimatomställningen för med sig, säger Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall.

– Men inte heller efter den nyliga delvinsten i domstolsprocessen kan vi räkna med ett beslut om att Vattenfall tilldelas koncessionen inom rimlig tid. Utsikten av flera år till av rättsprocess innebär inte bara en börda för bolaget utan gör det också svårt att fatta beslut om kommande miljardinvesteringar. Sådana investeringsbeslut kan bara fattas när det finns tydlighet om vilka förutsättningar som gäller. Därför vill vi ta detta steg för att komma ur dödläget och söka samarbete och samförstånd med delstaten Berlin för att möjliggöra en fossilfri framtid, säger Magnus Hall.

Vattenfall kan nu fokusera helt på sin övriga tyska verksamhet och att uppnå målet om att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

– Berlin kommer fortsatt vara en viktig stad för Vattenfall där vi inte minst planerar stora investeringar i omställningen till en fossilfri värmeverksamhet. Vi kommer därigenom att bidra mer än någon annan sektor till den planerade minskningen av koldioxidutsläpp i staden. Därtill kommer vi att göra det möjligt för över 1,3 miljoner hushåll i Berlin att värma sina hem klimatneutralt i framtiden. Vi kommer att fortsätta vara Berlins största leverantör av elektricitet och förser 1,6 miljoner kunder med el och gas och 3,8 miljoner totalt i Tyskland. Nu vill vi öppna vägen för ett gott samarbete med staden Berlin, säger Anna Borg, finansdirektör och tillträdande vd för Vattenfall.

Köperbjudandet till delstaten Berlin är avhängigt godkännande av Vattenfalls styrelse samt styrelsen i Vattenfall GmbH och ansvariga konkurrensmyndigheter. Om delstaten Berlin accepterar erbjudandet kan transaktionen slutföras under första halvåret 2021.