vindkraft, vind

Vattenfall Eldistribution har anslutit vindkraftparkerna Skallberget, Utterberget och Tjärnäs i södra Dalarna med en effekt om 95 MW och möjliggör därmed att mer fossilfri el tillförs elnätet.

De tre vindkraftparkerna etableras under hösten 2023 av Eolus och kommer att producera 272 GWh om året, vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel för 54 400 villor.

Skallberget och Utterberget i Avesta kommun har tillsammans tolv vindkraftverk med en total effekt på 79 MW och Tjärnäs i grannkommunen Hedemora har fyra kraftverk med en effekt på 26 MW. Alla vindkraftverk har en totalhöjd om cirka 200 meter med en rotordiameter på 170 meter.

– Vi är stolta över att vi har möjliggjort dessa vindkraftparker så att ny fossilfri el tillförs i systemet, säger Tina Ivarsson, programledare Sol och Vind på Vattenfall Eldistribution.

Som elnätsägare har Vattenfall Eldistribution en avgörande roll i energiomställningen genom att ansluta mer elproduktion från förnybara källor. För att kunna ansluta vindkraftparkerna i södra Dalarna har Vattenfall Eldistribution förstärkt elnätet, bland annat med nya kraftledningar, nya transformatorer, två 130 kV-transformatorfack, en enkel-, och en dubbel brytare samt ett 20 kV inomhus-ställverk.

Antalet vindkraftverk i Sverige har ökat och Vattenfall Eldistribution driver många anslutningsprojekt varje år, och får ibland hantera en del ovanliga situationer.

– Det är många delar i ett projekt som ska koordineras och när det är många involverade och tiden är snäv så behöver vi jobba tillsammans för att hitta bra lösningar. För detta projekt fick vi till exempel avbryta en upphandling då inga giltiga anbud inkom och det ledde till att vi slog ihop två entreprenader, säger Tina Ivarsson. Vi försöker ständigt hitta vägar för att korta ledtider och parera oförutsedda händelser för att driva projekten framåt.