EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen förklarade i sitt årliga ”linjetal” att EU:s prioriteringar för det kommande året innebär att minskningen av växthusgaser bör höjas från 40 till 55 procent till 2030, jämfört med 1990. I ett uppmärksammat brev till kommissionen stöder Vattenfall och omkring 170 andra storföretag detta förslag.

– Vattenfall har ambitiösa mål att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser genom att fasa ut fossilbaserad produktion och samtidigt hjälpa kunder och leverantörer att minska sina utsläpp. Vi välkomnar därför förslaget från EU-kommissionen och dess ordförande att höja målet för utsläppsminskningar från 40 till 55 procent till 2030, säger Vattenfalls VD Magnus Hall som är en av de företagsledare vid omkring 170 europeiska och internationella företag som undertecknat brevet till EU-kommissionen.

I brevet, som skickades bara några dagar före Ursula von der Leyens tal, skriver företagsledarna att ”det ledarskap som EU visar, inklusive fortsatt stöd av Paris-överenskommelsen och en uppdatering av de fastlagda nationella bidragen för att uppfylla målet om högst 1,5 graders global uppvärmning, kan uppmuntra andra länder att göra detsamma”. Brevet är skickat inom ramen för organisationen European Corporate Leaders Groups (CLG Europe) som har devisen ”Business leadership for a climate neutral economy”.

Chans till grön återhämtning
– Vi ser de höjda utsläppsmålen som en chans för EU och europeiska företag att investera i en grön återhämtning. Den ekonomiska krisen medför en risk för att energiomställningen prioriteras ner och det är därför viktigt att de omfattande europeiska åtgärderna för ekonomisk återhämtning och EU: s ekonomiska stimulanspaket på 750 miljarder euro samordnas med åtgärderna inom ”European Green Deal”, säger Magnus Hall.

Förutom Vattenfall har bland annat energiföretag som EDF, Enel, E.ON, Fortum, RWE, Statkraft och Ørsted ställt sig bakom brevet. Likaså industriföretag som Astra Zeneca, Electrolux, H&M, IKEA, Nestlé, SSAB, Stora Enso och Volvo Group.

I samband med von der Leyens tal till unionen presenterade EU-kommissionen även en detaljerad konsekvensanalys med scenarier för utsläppen av växthusgaser inom EU och alla sektorer i samhället fram till 2050. Den visar att en höjd klimatambition från -40 % till -55 % reduktion av växthusgaser till 2030, som ett viktigt steg på vägen till en klimatneutral ekonomi inom EU senast år 2050, är både nödvändig och genomförbar.

Underlaget kommer att bli en viktig utgångspunkt för EU-parlamentet och EU-rådets fortsatta förhandlingar om EU:s första klimatlag. Enligt Parisavtalet ska EU och övriga länder i världen lämna in nya och mer ambitiösa klimatåtaganden till FN senast vid slutet av 2020.