Bild: Per Eriksson och Zandra Camber, energi- och klimatrådgivare i Västerås stad

Hur gör jag om jag vill installera solceller, och hur kan jag sänka mina uppvärmningskostnader? Det är två av de vanligaste frågorna som Zandra Camber och Per Eriksson får i sina jobb som energi- och klimatrådgivare i Västerås stad.

Nu visar en effektanalys gjord av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten att hälften av alla som söker rådgivning hos kommunens energi- och klimatrådgivare sen också gör en insats för att spara energi.

  • Det är glädjande att våra insatser ger så bra resultat. Förra året träffade vi fler hundra personer och gav råd till dem, säger Zandra Camber

Att få oberoende, kostnadsfri och personlig rådgivning har stor betydelse för den som står inför ett större ekonomiskt investeringsbeslut och behöver stöd i beslutsfattandet.

De främsta anledningarna för att vända sig till en energi- och klimatrådgivare visar sig enligt Energimyndighetens studie vara:

vilja att spara pengar
att få en oberoende part som bekräftar det man kommit fram till på egen hand
att kunna prata med en kunnig person som kan ge inspel till ens egen specifika situation
Den sista punkten är en av den kommunala energi- och klimatrådgivningens stora styrkor. Många rådgivningstillfällen kring en specifik fråga utvecklas ofta till att den som söker råd får ett helhetsperspektiv på sin energiförsörjning och energianvändning.

  • Vi får folk att sluta vara förvirrade. Om man inte förstår hur saker och ting fungerar så blir man ofta bara handlingsförlamad. När pusselbitarna faller på plats och man slutar vara förvirrad kommer besluten. Det kan röra sig om beslut att investera i en solcellsanläggning eller beslutet att tilläggsisolera eller liknande, säger Per Eriksson.

Vilken är den vanligaste frågan ni får?

  • Just nu är det solel – är det något för mig? Och laddplatser för elbilar kommer mer och mer, framför allt från bostadsrättsföreningar som behöver ta tag i laddfrågan när någon boende har skaffat elbil. Då vill de inte prata med en leverantör som har ett säljtänk. Då vänder de sig till oss, för vi är neutrala, säger Per Eriksson.
  • Och när vintern ökar el- och värmebehovet brukar folk höra av sig för att få hjälp att sänka sina uppvärmningskostnader. ”hjälp, ska det kosta såhär mycket, jag vet inte vad det beror på” Då kan vi hjälpa till att brotta ned den frågan. Är det verkligen så mycket du gör av med, eller är det normalt? Sen kan vi göra hembesök och komma med tips och råd, säger Zandra Camber.

Fakta:

Energi- och klimatrådgivningen har varit en väsentlig del av Sveriges energieffektiviseringsarbete i snart 40 år. Den har erbjudit en kostnadsfri och oberoende rådgivning dit allmänhet, företag och organisationer kunnat vända sig med olika energifrågor exempelvis kring uppvärmning, egen elproduktion samt fordon och resval med mera. Formerna har varierat med tiden, både allmän folkbildning och mera specifika rådgivningsinsatser har förekommit.

Det finns energi- och klimatrådgivare i 284 av landets 290 kommuner. Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten, som tillsammans med de 15 regionala energikontoren samordnar arbetet för landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen samtidigt som insatserna bidrar till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.