Systempriset minskade med 22 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 24 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset med 25 procent och det minskade med 21 procent i elområde SE4.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten minskade med 16,4 respektive 11,1 procent och årskontrakten minskade med 2,8 procent i jämförelse med föregående vecka.

Priserna på EPAD:s minskade med 16,2 procent i elområde SE1 och SE2 och minskade i elområde SE3 med 26,2 medan det ökade i elområde SE4 med 19,7 procent.

Terminspriserna på kol minskade under veckan med 3,6 procent, terminpriserna på olja ökade med 2,4 procent och terminpriserna på gas minskade med 5,2 procent.

Medeltemperaturen för veckan var strax över det normala och nederbörden låg en bit under medelvärdet.

Tillgängligheten i nordisk och svensk kärnkraft ökade med 15,6 respektive 6,6 procent. Olkiluoto 1 har kommit åter i drift under veckan.