På onsdagen den 7 oktober invigde näringsminister Ibrahim Baylan Södras fabrik för kommersiell biometanol vid massabruket i Mönsterås. Under invigningen deltog även europaparlamentarikerna Fredrik Federley, Jytte Guteland och Jessica Polfjärd, liksom professor Johan Kuylenstierna från Klimatpolitiska rådet.

– Södras investering ligger helt i linje med EU:s gröna giv, som syftar till att kraftigt minska vårt klimatavtryck och få ned utsläppsnivåerna. Med tillverkningen av världens första fossilfria biometanol visar vi hur ingenjörskraft och innovationer kan bidra till omställningen av samhället. Vi är glada att man från politikens sida förstår hur viktig denna typ av satsning är, säger Lena Ek, ordförande i Södra.

Omställningen till en bioekonomi kräver att alla råvaror utnyttjas effektivt. Biometanolen framställs av den råmetanol som uppstår i tillverkningsprocessen i Södras massabruk, där grunden är att den förnybara skogsråvarans alla delar används för bästa möjliga effekt.

– Södras styrka är den långa värdekedjan, från ett hållbart skogsbruk och förnybar råvara till moderna industrier och en stark tradition av forskning och utveckling. Det gör att vi har den kunskap som behövs för att utveckla den här typen av komplexa, innovativa produkter, säger Catrin Gustavsson, Innovationsdirektör på Södra.

Södra satsar brett på biodrivmedel och har offensiva egna hållbarhetsmål om helt fossilfria transporter till år 2030.

– Med den här kraftfulla förflyttningen och klimatvänliga investeringen riktar vi blicken utåt och visar vägen till ett minskat fossilberoende på flera marknader. Samtidigt är detta är bara början på en resa där vi har möjligheten att utveckla produkter tillsammans med våra kunder. Redan nu ser vi se ett stort intresse från olika segment och intressenter från hela världen, säger Magnus Björkman, affärsområdeschef Södra Cell.