Den 1 februari, kliver Varberg Energi in i rollen som balansansvariga för att aktivt bidra till energisystemets balansering gentemot Svenska kraftnät med ett eget medlemskap på elbörsen, Nord Pool.

 

Bolaget har redan tidigare, via tredje part, bidragit med flexibilitet och balansering till energisystemet. Tillsammans med partners har nu företaget tagit fram ett ekosystem för automatiserad handel och optimering på Nord Pools och Svenska kraftnäts marknader. Detta tack vare en satsning på flexibilitet som drogs i gång för tre år sedan.

Exempel på flexibla resurser som Varberg Energi jobbar med är styrning av laddboxar, storskaliga batterilagersystem (BESS), hembatterier, vindkraft och solkraft. Inom kort kommer även värmepumpar, kraftvärmeverk och industriprocesser vara en naturlig del av det virtuella kraftverk som bolaget har valt att kalla för Nätflex.

– Vår vision är att den praktiska hanteringen av balanseringen blir helt automatiserad, med hjälp av systemstöd, machine learning och AI. Vi kommer att utnyttja vår expertis och vår tillgång till flexibla resurser för att hela tiden finjustera parametrarna som styr optimeringen men det dagliga utförandet skall helst ske med ett minimalt inslag av den mänskliga faktorn, säger Jens Nordberg, energihandelschef på Varberg Energi.

Systemlösningen är uppbyggd på integrationer av etablerade SaaS-lösningar och ett eget datalager som är nyckeln till själva balanseringen. Sedan tidigare har det innovativa energibolaget även kopplat upp en del av kundernas och sin egen flexibilitet mot Svenska kraftnäts stödtjänstmarknader. Nu när Varberg Energi blir balansansvariga gentemot Svenska kraftnät kommer man även att utveckla lösningar inom sin förvaltningsportfölj, där energiresurser som tidigare skapat obalanser ändrar form till att i stället bli ett verktyg för att förebygga obalanser.

– Om stödtjänster och lokala flexmarknader fungerar som nödvändig medicin mot de obalanser som uppstår när ett energisystem inte längre är motståndskraftigt mot störningar, så fungerar aktiv balansering i stället som ett välbehövligt vaccin (och förebygger obalanser). Det här är med andra ord helt i linje med den nollvision mot obalanser som vi lanserade i höstas, avslutar Jens.