Dr. Guang Li och Dr. Kamyar Mehran från the Queen Mary University of London.

Eco Wave Power (aktiesymbol: ECOWVE), som utvecklar teknik för landbaserad vågenergi, meddelar idag förbättrad kraftproduktion och betydande kostnadsminskningar för företagets nätanslutna vågkraftverk i Gibraltar.

Som ett resultat av en uppgradering av automatiserings- och styrsystemet samt erfarenheter från drift och underhåll har Eco Wave Power avsevärt ökat drifttiden för kraftverket i Gibraltar. Under 2018–19 uppgick kraftproduktionen till 70 procent av anläggningens bedömda produktionskapacitet, jämfört med 31 procent under 2017–18. Därtill minskade direkta underhålls- och reparationskostnader från 18 procent av projektkostnaderna år 2017, till 9 procent 2018 och 4 procent 2019. ”Jag är mycket glad över att för första gången kunna dela med oss av resultat från vår anläggning i Gibraltar. Dessa data bekräftar att Eco Wave Power är på rätt väg mot kommersialisering och att vågenergi är en bärkraftig källa för produktion av förnybar elektricitet”, säger Inna Braverman, VD för Eco Wave Power.

Resultaten har analyserats och verifierats av Eco Wave Powers ingenjörsteam och kommer också att genomgå oberoende verifiering av Guang Li, en expert inom havsenergi och filosofie doktor vid Queen Mary University of London.

”Jag vill berömma Eco Wave Power för dess transparens vad gäller att dela med sig av resultaten av deras Gibraltar-projekt. Offentliggörandet av faktiska resultat har stor betydelse för utvecklingen av vågenergi, både för vetenskapliga aktörer och för de företag som är verksamma i sektorn”, säger Guang Li.

Eco Wave Powers anläggning i Gibraltar öppnade 2016 och genererar elektricitet till elnätet genom att utnyttja vågornas vertikala rörelser. Kraftverket har en kapacitet på 100 kW och består av åtta flottörer som är anslutna till en omvandlingsenhet. En av anläggningens huvudsakliga funktioner är att fungera som testbädd för Eco Wave Power-teknologin och ger företaget en kostnadseffektiv utvecklingsplattform för att ytterligare förbättra systemets prestanda och kostnader.

Nästa steg för företaget är att slutföra konstruktionen av projektet EWP-EDF One i Israel för att validera teknologins prestanda vid en nätansluten installationsplats med andra vågförhållanden. Detta gör det möjligt för Eco Wave Power att prognostisera energiproduktion i olika vågklimat, vilket är avgörande för kommersiell utrullning och bankfinansiering av tekniken.

Eco Wave Powers VD Inna Braverman kommer att presentera framstegen i Gibraltar och företagets framtida planer för investerare vid ABG Sundal Colliers seminarium för förnybar energi & cleantech idag 24 september kl. 13:30.