En av de senaste trenderna inom energi är energigemenskaper. Anledning till att dessa lyfts är att EU vill att fler privatpersoner och mindre företag ska ta en aktiv roll i den pågående energiomställningen. Så många som möjligt ska hjälpa till att investera i förnybar energiproduktion, batterier, elbilsladdare med mera. En energigemenskap är ett sätt att hjälpas åt med den här typen av projekt. Genom att producera, lagra och dela el med grannen kan kostnaden för köpt el
minska. Om belastningen på elnätet minskar kan det ge en lägre elnätsavgift. Genom att göra en större investering och dela på kostnaden blir det mindre per andel och så vidare.

Några exempel på energigemenskaper är; en bostadsrättsförening som sätter upp solceller på föreningens tak, en ekonomisk förening vars medlemmar äger andelar i ett vindkraftverk eller några grannar som via lågspänningskablar delar el med varandra. Ibland finns föreningen redan på plats som i fallet med bostadsrätterna, i andra fall får man starta något nytt. Huvudsaken är att energigemenskapen ägs och styrs av medlemmarna/andelsägarna på ett demokratiskt sätt. En medlem – en röst!
Energikontor Syd har i sitt arbete många kontakter med andra regioner i Europa och vi ser till exempel att i Spanien är intresset för energigemenskaper stort.

”En utökning av verksamheten och ett högre elnätsabonnemang blir mycket dyrt. Då kan det vara en lösning att samarbeta över företagsgränserna”

I EU:s förnybarhets- och elmarknadsdirektiv sägs att medlemsstaterna ska underlätta för energigemenskaper, men reglerar inte i detalj hur detta ska göras. Det finns därför olika regler och stödsystem i olika länder. I Spanien ger till exempel nya regler möjlighet för de som bor inom 2 km att bygga och äga en solcellsanläggning tillsammans, och sedan dela på elen som produceras till bra villkor.

Även mindre företag kan bilda energigemenskaper. Varför inte köpa ett stort batteri tillsammans för att kunna köpa el billigt på natten och ladda batteriet, sedan använda elen i företagen på dagen? Kanske ladda den nya elbilen med el från solcellerna på grannföretagets tak. Ibland är tillgången på el begränsad, när det blir trångt i elnätet. En utökning av verksamheten och ett högre elnätsabonnemang blir mycket dyrt. Då kan det vara en lösning att samarbeta över företagsgränserna.

Har ni planer på att starta en energigemenskap? Kontakta oss gärna då vi letar efter piloter och goda exempel i södra Sverige.

Pierre Ståhl
Projektledare SIreNERY, Energikontor Syd