Regering har gett Affärsverket Svenska kraftnät i uppdrag att redogöra för arbetet med så kallade stödtjänster, som används för att öka stabiliteten i elsystemet, samt att föreslå nya ersättningsmodeller och nödvändiga regeländringar.

Utbyggnaden av förnybar elproduktionen ökar stadigt och utvecklingen ligger väl i linje med målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040. Användningen av nya kraftslag innebär att förutsättningarna för elsystemet förändras, eftersom olika kraftslag påverkar stabiliteten i elsystemet på olika sätt.

Regeringen har därför beslutat att ge Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att redogöra för arbetet med stödtjänster, det vill säga funktioner som tillhandahålls för att stötta och stabilisera kraftsystemet, t.ex. frekvensreglering, rotationsenergi och spänningsreglering.

I uppdraget ingår också att föreslå nya ersättningsmodeller till aktörer, under förutsättning att det är samhällsekonomiskt lönsamt, samt att föreslå nödvändiga regeländringar.

– Stödtjänster är ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa stabiliteten och kapaciteten i elsystemet. Sådana tjänster används redan idag, men användningen kan öka ytterligare, säger energiminister Anders Ygeman.

Affärsverket Svenska kraftnät ska återkomma med sin slutrapport senast den 1 september 2021