Batterisystemet kommer att levereras av Nidec Industrial Solutions

Uniper lanserar en storskalig batterilösning som snabbt kan åtgärda frekvensavvikelser i elsystemet och därmed förhindra sämre el-kvalitet och i värsta fall omfattande strömavbrott. Batterilösningen är tänkt att kombineras med vattenkraft, och under 2020 kommer systemet att installeras och testas i två vattenkraftverk i norra Sverige.

Elektricitet är en vara som konstant måste produceras i samma stund som den förbrukas. För att utbytet ska fungera måste det elsystem som distribuerar elen, hela tiden ha en frekvens på 50 Herz. När andelen väderberoende kraft ökar, växer också utmaningen med att upprätthålla frekvensen. Avvikelser kan leda till sämre el-kvalitet och i värsta fall strömavbrott.

Uniper lanserar nu en batterilösning som snabbt kan hantera avvikelser och därmed bidra till en ökad stabilitet i elsystemet. Tekniken har en stor potential och redan nu pågår ett arbete med att skala upp systemet för en bredare implementering i de europeiska länder där Uniper bedriver verksamhet.

– Det som gör det här systemet intressant är kombinationen av vattenkraft och batteri. Vattenkraften står för ellagringen, och batteriet för den snabba frekvensjusteringen. Tack vare vattenkraften behöver inte batteriet ha så stor lagringskapacitet, säger Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige.

Under 2020 kommer batterisystemet att installeras och driftsättas i två av Unipers vattenkraftverk i norra Sverige. Det handlar om Edsele kraftverk i Ångermanland med en kapacitet på 6 megawatt, och Lövöns kraftverk i Jämtland med en kapacitet på 9 megawatt.

– Jag är mycket nöjd med att utrullningen av denna spännande teknik sker i två av våra svenska vattenkraftverk. Svensk vattenkraft har med sin stabila elproduktion och reglerförmåga, under flera decennier lagt grunden till svensk industris konkurrenskraft. Nu kan vi dessutom öka vattenkraftens flexibilitet till en helt ny nivå, förklarar Johan Svenningsson.

Lanseringen ligger rätt i tid då den svenska systemoperatören Svenska Kraftnät, nyligen öppnade kapacitetsmarknaden för en ny produkt, Fast Frequency Reserve (FFR). FFR är en ny reservprodukt som är tänkt att hantera situationer med låg rotationsenergi i elsystemet.

– Batterisystemet är designat för att hantera brist på rotationsenergi, och kommer säkert att uppskattas av systemoperatörer runt om i Europa. I ett större perspektiv kommer systemet att underlätta omställningen till fossilfria energisystem och därmed bidra till att tuffa klimatmål kan uppnås, avslutar Johan Svenningsson.

Batterisystemet kommer att levereras av ingenjörs- och teknikföretaget Nidec Industrial Solutions (NIS), som ingår i Nidec-koncernen.