Karlshamnsverket i beredskap hela sommaren

Uniper har ingått ett avtal om att hålla Karlshamnsverket tillgängligt för Svenska Kraftnät fram till 15 september i år. Genom avtalet räknar systemoperatören med att det ska bli lättare att hantera eventuella störningar och oförutsedda händelser i elsystemet under sommaren.

För två veckor drabbades Sverige av snäva marginaler i elsystemet. Dåliga vindförhållanden, avställda reaktorer på grund av revisioner och begränsningar i överföringskapaciteten inom Sverige och mellan grannländer, orsakade brist på såväl effekt som stödtjänster i elsystemet – speciellt i SE3 och SE4.

Efter tydliga prissignaler lades kommersiella bud på Karlshamnsverket som avropades av elmarknaden under hela tre dagar – något som är mycket ovanligt under sommarmånaderna.

Svenska Kraftnät hade då redan ingått avtal med Ringhals AB om att starta upp Ringhals 1 som vid tillfället låg i förlängd revision. Reaktorn kommer nu att vara tillgänglig fram till den 15 september.

Nu har Uniper tecknat ett motsvarande avtal med Svenska Kraftnät om att hålla Karlshamnsverket tillgängligt fram till den 15 september. Ett motsvarande avtal har även tecknats med Göteborgs Energi som tillhandahåller Kraftvärmeverket Rya fram till den 14 september.

Svenska kraftnät har som systemansvarig ansvaret att upprätthålla driftsäkerheten i kraftsystemet. De extra åtgärder som nu har vidtagits rör spänningsstabilitet och kortslutningseffekt för att kunna hantera störningar och oförutsedda händelser som uppstår i södra Sverige.

– Vi har så många gånger poängterat hur viktigt Karlshamnsverket är för stabiliteten i det svenska elsystemet. De senaste veckornas utveckling har visat prov på det, och jag är mycket nöjd med att vi nu har fått till ett avtal med Svenska Kraftnät, säger Henrik Svensson, kraftverkschef Karlshamnsverket.