En nyskapande kombination av lågtempererad fjärrvärme, solceller och vätgaslagring är basen i det nya energikoncept som ska levereras av Trelleborgs Energi till Sernekes och Granitors kommande fastigheter i Västra Sjöstaden. Parterna har nu ingått en avsiktsförklaring för att utveckla konceptet.

Västra Sjöstaden är den första etappen i Trelleborgs kommuns största exploateringsprojekt genom tiderna, Kuststad 2025. Planprogrammet för den nya stadsdelen innehåller cirka 1 800 nya bostäder, två förskolor samt kommersiella ytor.

Ett förslag på design för energisystemet i området har tagits fram av Trelleborgs Energi utifrån energibehovet. En avsiktsförklaring har ingåtts mellan Västra Sjöstaden Trelleborg Fastighet 2, ett bolag gemensamt ägt av Serneke och Granitor, och Trelleborgs Energi där parterna enats om att konkretisera förslaget. I fokus ligger säkerhet, resiliens och klimathänsyn.

– Det är en fantastisk möjlighet att i utvecklingen av Västra Sjöstaden kunna bidra med en hållbar lösning som ökar självförsörjningen lokalt och samtidigt har en minimal klimatpåverkan. Detta är ett skolboksexempel på hur vi kan driva på omställningen, säger Magnus Sahlin, VD för Trelleborgs Energi.

Rent konkret handlar det om att med lågtempererad fjärrvärme som grund i fastigheterna, tillföra förnybar elproduktion från solceller för el och värmeproduktion, samtidigt som överskottet lagras med hjälp av vätgas och batterier. På så vis skapas ett system som är motståndskraftigt vid eventuella avbrott, och som dessutom kan bidra med reservkraft till andra delar av systemet om så behövs.

– Vi är väldigt nöjda med att få chans att tillsammans med Trelleborgs Energi och Granitor utveckla ett robust och hållbart energisystem för Västra Sjöstadens invånare. Serneke samarbetar kring liknande energisystem i andra projekt runtom i landet och vi ser det som avgörande för vår bransch att söka nya lösningar och samarbeten kring detta, säger Jonas Håkansson, regionchef på Serneke Fastighetsstyrning och VD i Västra Sjöstaden Trelleborg Fastighet 2.

– Vi ser möjligheter i att lösa morgondagens energiförsörjning genom bland annat lokal energiproduktion tillsammans med energieffektiva bostäder. Detta gör man genom samarbete över gränserna. ”Together to get there” är vårt motto, vilket vi också lever efter, säger Marielle Blixt, projektchef Markutveckling på Granitor Properties

Avsiktsförklaringen ska nu följas av en genomförbarhetsstudie till vilken det har sökts medel från Energimyndigheten. Studien kommer att fördjupa och utreda risk och säkerhet, projektering av lågtemperaturfjärrvärmenät, affärsmodeller och styrsystem för energisystemet. Studien beräknas vara färdig under första kvartalet 2024.