Vi ser nu en uppdelning mellan norr och söder, där den kraftiga utbyggnaden vindkraft i norr pressar priserna medan priserna i söder samt Finland påverkas mer av prisnivån i Europa.

Råvarupriserna stiger liksom de europeiska terminspriserna på el vilket i sin tur drar upp de nordiska terminspriserna.

Se mer i veckans videokommentar här