Energi- och naturresursminister Alparslan Bayraktar har beskrivit ramverket för Türkiets nya investerings- och reformperiod inom energisektorn och säger att regeringen förbereder sig inför 2035 med ett projekt värt 200 miljarder dollar.

”Vi har cirka 200 miljarder dollar värda projekt fram till 2035, där vissa kommer att inledas och slutföras under denna period, medan för andra kommer förberedelser för den juridiska infrastrukturen att göras”, sa Bayraktar under ett möte med chefer för Ankara-redaktionerna på vissa tidningar.

”Dessa projekt omfattar förnybar energi, kärnkraft, naturgas-oljeundersökning, naturgas-olja och elinfrastrukturprojekt samt anslutningsprojekt”, tillade han.

Bayraktar kategoriserade investeringsuppsättningen under fem huvudrubriker: Förnybar energi, energieffektivitet, kärnkraft, olja och naturgas samt gruvdrift.

”Förnybar energi är ett område som kan hjälpa till att möta den ökande efterfrågan, minska utländskt beroende och minska utsläppen”, konstaterade ministern.

”Inom förnybar energi vill vi använda landbaserad och havsbaserad vindkraft. Vi har som mål att ha 1 500 megawatt vindkraftsprojekt per år. Det finns stor potential i Marmarasjön, Kıyıköy och runt Svarta havet. Inom de kommande 12 åren kommer Türkiye att nå en installerad vindkraftskapacitet på 30 000 MW med en ökning på cirka 18 000 MW