Elmarknaden just nu: December inleds med högre efterfrågan på el och högre elprisLägre produktion av vindkraft och kärnkraft tillsammans med ökad efterfrågan på el både i Europa och i Sverige bidrog till högre elpriser i slutet av november.

 

Den utvecklingen ser nu ut att fortsätta även i december. Svenska folket har varit bra på att spara el – det är fortfarande det bästa rådet för att hålla priserna nere.

Början av november var mildare för årstiden vilket bidrog till att dämpa elpriserna, framförallt i södra Sverige. Men nu i december är det, enligt meteorologerna, kallare väder på väg och nya prisrekord i hela landet.

– Nu behöver vi förbereda oss på kallare väder och därmed högre elpriser. Elkonsumenterna har varit duktiga på att energieffektivisera och hushålla med sådant som ökar elanvändningen. Trenden att spara fortsätter och är ett mycket bra sätt att hålla nere elpriserna på, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Den avstängda reaktorn vid Ringhals och nedstängning av Oskarshamn 3 kan, om det samtidigt blir kallt och det produceras mindre vindkraft, medverka till högre elpriser.

Andra faktorer som styr elpriset är de nordiska vattenmagasinen. De ligger just nu på i stort sett normala nivåer. Men den hydrologiska balansen det vill säga måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, kommer att försämras vilket också kan påverka elpriserna uppåt.

– December blir ytterligare en tuff månad sett till höga elpriser. Vårt råd är att fortsätta minska elanvändningen. Ett bra hjälpmedel, som vi ser används av många, är vårt online verktyg Energispararen, säger Jonas Stenbeck.

November 2022  2021
Elområde 1, Norra Sverige   122,07 öre/kWh   43,89 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige   122,07 öre/kWh   43,89 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige   130,88 öre/kWh   83,52 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige   134,84 öre/kWh   112,56 öre/kWh

Se dagsaktuella timpriser på elbörsen