Den massiva elektrifieringen av samhället är en stor utmaning som vi på Trelleborgs Energi menar enbart kan mötas genom att använda de fossilfria energislag vi har idag till max. Därför inför vi från och med 1 mars 2024 nya energimixar med en bredd av fossilfria kraftslag. På så sätt kan vi både möta samhällets växande elbehov och driva omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Elektrifieringen av vårt samhälle är vägen mot regeringens vision om att bli ett fossilfritt välfärdssamhälle till 2045, men innebär också ett stigande elbehov. Den kärnkraftsel som vi har är en naturlig brygga över till ett hållbart samhälle, genom att den alltså trycker undan annan, fossil energiproduktion. Därför erbjuder Trelleborgs Energi nu en energimix som innehåller kärnkraft och vattenkraft, en fossilfri energimix.

– Marknadspriset på förnybar el, det vill säga vatten, sol och vind, steg kraftigt under föregående år. Genom att bredda portföljen av energislag har vi därmed bättre förutsättningar att begränsa dessa prisökningar för våra kunder. Den planerbara och fossilfria kärnkraften ger oss dessutom bättre förutsättningar för att täcka upp det växande elbehovet, säger Jenny Sackner Christensen, Marknads- och försäljningschef på Trelleborgs Energi.

Trelleborgs Energi erbjuder också en förnybar mix som innehåller enbart el från sol-, vind- och vattenkraft. Samtliga kunder har möjlighet att välja den mix som passar dem bäst.

– All fossilfri energi behövs och det är en av anledningarna till att vi tagit fram två nya energimixar. Vi tror detta kommer att bli ett positivt bidrag till samhället. Och som vanligt har våra kunder möjlighet att göra egna aktiva val, tillägger Jenny Sackner Christensen.

Nya kunder kommer alltså från den 1 mars 2024 kunna välja mellan våra nya energimixar för sitt elavtal, fossilfri mix och förnybar mix. Befintliga kunder är informerade om ändringen.

Våra energimixar
Fossilfri mix: består av fossilfria energikällorna kärnkraft och vattenkraft.
Förnybar mix: består av förnybara energikällorna solenergi, vindkraft och vattenkraft.

Från den 1 maj 2024 kommer Trelleborgs Energis befintliga kunder som har vattenkraft idag att få fossilfri mix medan de som idag har sol- och vindkraft kommer få förnybar mix. Ändringen görs automatiskt om kunderna inte gör ett aktivt val innan dess.

Läs mer och teckna ditt avtal här.