Genom ett kommunövergripande samarbetsprojekt siktar Trelleborg på att inta en ledande position inom utveckling och användning av vätgas som ett klimatsmart alternativ. Samarbeten med akademi och näringsliv samt nya arbetstillfällen kan bli resultatet.

Trelleborgs kommun ligger långt framme i ambitionen att ta en ledande roll i utveckling och användande av vätgas i Sverige. Genom egen framtida produktion av vätgas kan Trelleborg bli helt egenförsörjande av bränsle till kommunens fordonsflotta. Den miljövänliga energibäraren kan också öppna dörrar till nya marknader, samarbeten med näringsliv och hjälpa till att attrahera högre utbildning inom området.

Satsningar på vätgas drar till sig stort internationellt intresse.

– Det här är verkligen en miljösatsning som är helt rätt i tiden, säger Magnus Sahlin, vd i kommunägda Trelleborgs Energi AB.

Projektgruppen som arbetar med vätgasutvecklingen består av flera kommunala förvaltningar och de kommunala bolagen Trelleborgs Energi, Trelleborgs Hamn och Trelleborgshem. Inledningsvis ska en detaljerad plan för vätgasutvecklingen i Trelleborg tas fram och en tankstation med tillhörande fordonsflotta byggas upp. Parallellt utreds möjligheterna till egen vätgasproduktion, eventuellt lokaliserad i Trelleborgs hamn.

Trelleborgs kommun ingår sedan tidigare i EU-finansierade Nordic Hydrogen Corridor (NHC), ett initiativ för vätgas inom transportsektorn genom bränslecellsfordon och produktion och distribution av grön vätgas. Genom samarbetsavtalet blev Trelleborg den första av åtta städer som kvalificerade sig som nod i en vätgaskorridor mellan de nordiska huvudstäderna.

I projektet ska Trelleborg bygga en tankstation för vätgas och skapa en flotta av bränslecellsfordon för minimal klimatpåverkan. Målet är att bli en nationell föregångare gällande nollutsläppsfordon.

– Det här är det senaste i en rad beslut där Trelleborgs kommun tydligt visar att vi väljer väg. Vi vill satsa på miljöteknik i framkant för att hantera de miljöproblem som finns, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin. Vätgasprojektet går helt i linje med vår ambition att Trelleborgs skall vara Sveriges mest klimatsmarta kommun.