Energimyndigheten har beviljat stöd till tio nya forskningsprojekt inom fossilfritt flyg. Projekten ska bland annat utveckla tekniker för vätgasflyg och drönare men även bidra till stärkt kompetensförsörjning, metoder för klimatoptimal flygning och till effektivare processer för framtagning av biobränsle.

Forskning och innovation är avgörande för att flyget ska lyckas ställa om till fossilfrihet. Energimyndigheten finansierar löpande projekt som kan bidra till ett fossilfritt flyg.

I slutet av förra året beviljades stöd till tio nya projekt på totalt 55 miljoner kronor för såväl teknisk utveckling som demonstrationer.

– För att nå ett fossilfritt flyg är det många områden som behöver utvecklas och det är därför viktigt att vi ger stöd till olika tekniker och lösningar, säger Mats Larsson, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

CTB-kryo: Komponenttestbädd för förnybara kryogena bränslen – en förstudie, Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Mer om projektet i projektdatabasen

Energieffektivt fossilfritt flyg i regional kollektivtrafik för en grön omställning (Norrflyg), Umeå universitet

Mer om projektet i projektdatabasen

Bioraffinering av skogsrester för produktion av fossilfria flygbränslen via en tvåstegsprocess – förbättra processens aromatiska selektivitet, Chalmers tekniska högskola

Mer om projektet i projektdatabasen

Metoder för utvärdering och implementering av klimatoptimal flygning (KLIMAFLY), Chalmers tekniska högskola

Mer om projektet i projektdatabasen

FlyH2UME: Vätgas flyg för dig och mig, Umeå kommun

Mer om projektet i projektdatabasen

Bränslescenarier för flyget – Klimateffektivitet, genomförbarhet och styrmedel, Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Mer om projektet i projektdatabasen

Stärkt kompetensförsörjning, riskhantering och teknisk-ekonomiska förutsättningar för omställningen mot batterielektriska flyg och hållbar elektrifiering vid nationella flygplatser (TAKEOFF), Uppsala universitet

Mer om projektet i projektdatabasen

Ökat utbyte av hållbart flygbränsle från Kraftlignin genom multistrategiskt tillvägagångssätt: fraktionering, ligninderivatisering, hydrering, Ren Fuel K2B AB

Mer om projektet i projektdatabasen

Högpresterande sensordrönare för att ersätta helikopter, Katla Aero AB Projektet ska utveckla en batteridriven sensordrönare som kan flygas under tuffa väderförhållanden. Detta är en förutsättning för att kunna ersätta helikoptrar med sensorer som ofta utför samhällskritiska uppgifter.

Projektet har fått 7 miljoner kronor i stöd.

Fossilfri multikopter för tunga lyft, GI Lift AB Projektet syftar till att utveckla en drönare som ska ta 500 kg nyttolast. Drönaren inriktas initialt på spridning av aska och gödsel i skogen.

Projektet har fått 7 miljoner kronor i stöd.