• Skyborn lämnar in ansökan om att bygga den havsbaserade vindkraftparken Fyrskeppet Offshore om 2,8 GW
  • Fullt utbyggt kan projektet generera uppemot 11 TWh/år
  • Genom anslutning till SE3 kan projektet bidra till grön tillväxt för region Stockholm-Mälardalen

Skyborn Sweden (Skyborn) har lämnat in en tillståndsansökan till regeringen för att bygga den havsbaserade vindkraftparken Fyrskeppet Offshore med en kapacitet på 2,8 GW norr om Örskar i Uppsala län, cirka 50 kilometer utanför kusten. Fyrskeppet Offshore förväntas generera upp till 11 TWh när parken är färdigställd, vilket motsvarar 8 procent av Sveriges nuvarande elkonsumtion. Fyrskeppet Offshore kommer att generera betydande mängder fossilfri elektricitet för elprisområde 3 (SE 3) och säkerställa ytterligare utveckling och grön tillväxt för Stockholm-Mälardalen-regionen

”Fyrskeppet Offshore kan bidra till att den framtida utvecklingen säkras när elbehovet förväntas öka, men också att redan centrala städer för svensk ekonomi får en gynnsam grogrund för framtida konkurrenskraft. Projektet kan fungera som en möjliggörare för att få investeringar att hamna och stanna i regionen”, säger Hanna Magnusson, tillförordnad VD för Skyborn Sweden.

Kommande årtionden väntas elbehovet i Sverige som minst dubbleras och Stockholm-Mälardalen beskrivs ofta som Sveriges tillväxtmotor. Regionen står dock inför stora utmaningar framöver med risk för brist på både el och effekt.

Skyborns samlade bidrag till energisystemet stärks nu ytterligare. Tidigare i år lämnade bolaget in en tillståndsansökan till regeringen om havsbaserad vindkraft på Eystrasaltbanken i Bottenhavet utanför Hudiksvall och genomförde nyligen en huvudförhandling i mark- och miljödomstolen för vindkraftpark Storgrundet utanför Söderhamn. Totalt omfattar Skyborns portfölj i Sverige fyra havsbaserade vindkraftparker som kan bidra med cirka 40 TWh årligen.

Om projektet

  • Antal verk: Max 187 st
  • Effekt: 2800 MW
  • Produktion: Cirka 8-11 TWh per år
  • Lokalisering: Sveriges ekonomiska zon, cirka 50 km från fastlandet i Uppsala län
  • Ansökan: Tillståndsansökan i enlighet med lagen om Sveriges ekonomiska zon (EEZ)