Priset på el har under första halvan av februari sjunkit i hela landet. Från den första veckan till den andra veckan i februari gick snittpriset på el ned med mellan 49-71%. Hur snittpriset för februari blir är än så länge osäkert och styrs mycket av väder och vind, även om mycket talar för att snittpriset tillfälligt kan bli lägre.

Enligt statistik från elbörsen Nordpool visar snittpriset på en nedåtgående trend just nu. Från första veckan i februari till andra veckan sjönk veckosnittet ordentligt i hela landet med anledning av varma temperaturer och mycket vind. I elområde 1 och 2 sjönk veckosnittet med hela 71%, från ca 50 öre/kWh till 14 öre/kWh. Även i elområde 3 och 4 sjönk veckosnittet med 49%, exempelvis från 112 öre/kWh till 57 öre/kWh i elområde 3.

– Prisfallet under första halvan av februari kommer troligen leda till något lägre priser på el, men det är det svårt att veta om detta är en tillfällig nedgång eller om det kommer hålla i sig. Troligen har vi redan haft de högsta pristopparna men det är fortfarande stora variationer på dagspriserna och runt om i landet. Hur prisutvecklingen blir framåt beror mycket på väder och vind, men också andra faktorer som världsläget och råvarupriser, säger Kajsa Sundqvist, elrådgivare på Kundkraft.