Johannes Boson, VD Telge Energi

Grundaren av priset och plattformen Children’s Climate Prize, bildar nu stiftelsen Children’s Climate Foundation för att säkerställa långsiktighet och fortsatt främjande av barn och ungas klimat- och miljöengagemang. Instiftaren är Telge Energi som grundade priset 2016 för att lyfta barn och ungas perspektiv i klimatfrågan utifrån insikten att det är deras värld som står på spel.

Children’s Climate Foundations ändamål är att främja barn och ungas insatser inom miljö- och klimatarbete, såväl i Sverige som internationellt. Stiftelsen verkar oberoende av politisk och religiös tillhörighet. Huvuduppgiften för stiftelsen är att förvalta Children’s Climate Prize prispengar på 100 000 SEK till respektive vinnare. Instiftare till Children’s Climate Foundation är det svenska elbolaget Telge Energi som 2016 grundade Children’s Climate Prize för att lyfta barn och ungas perspektiv i klimatfrågan utifrån insikten att det är deras värld som står på spel. Telge Energis vd, Johannes Boson, gläds åt att stiftelsen nu är verklighet.

– Barn och ungas initiativ och idéer är en avgörande nyckel i förändringsarbetet för hållbar utveckling. Det såg vi när vi startade Children’s Climate Prize 2016 och det ser vi fortfarande. Genom bildandet av stiftelsen kan vi säkra ett långsiktigt engagemang i ungas hållbarhetsarbete med priset och plattformen som grund. I dessa tider känns det extra betydelsefullt att kunna skapa förutsättningar för, och lyfta ungas arbete för hållbar utveckling.

Från år 2020 så är det Children’s Climate Foundation som årligen delar ut priset. Stiftelsen ska borga för långsiktighet, då det är ett av de många krav som ställs vid startandet, vilket också öppnar upp möjligheten för fler partners att vara en del av initiativet.

– Vi vill att priset ska växa, så att fler barn och unga får möjlighet att accelerera och utveckla sina initiativ och hållbarhetsprojekt. Varje år får vi in mängder av nomineringar inom en bredd av kategorier och målet är att tillsammans med partners kunna lyfta och stötta fler i deras arbete. Därför ser vi positivt på att fler aktörer kan vara en del av plattformen som priset utgör, säger Telge Energis vd och stiftelsens ordförande Johannes Boson.

Redan 2015 tog Telge Energi ett initiativ för att lyfta barns röster i klimatdebatten med Children’s Climate Conference. Då reste barn från hela världen till Södertälje för att diskutera klimatfrågan inför klimattoppmötet COP21 i Paris. Tillsammans skapade barnen en lista med åtgärder och krav som de ansåg nödvändiga för att skapa hållbar utveckling för världen och kommande generationer. Barnen fick möjlighet att resa till klimattoppmötet i Paris och framförde där sina krav för Christiana Figueres, högsta chefen för FNs klimatkonvention (UNFCCC), och den samlade världspressen.

Efter att ha sett vad barn och unga kan åstadkomma beslutade Telge Energi att varje år dela ut ett pris till en ung person som gjort framstående insatser för klimat och miljö. Det första Children’s Climate Prize delades ut året därpå till den amerikanska klimataktivisten Xiuhtezcatl Martinez.

Nomineringsperioden är öppen sedan maj och stänger i september.