26 600 hushåll i Linköping, Katrineholmsområdet och Mjölbyområdet får ta del av regeringens stödåtgärd för hög elförbrukning under de gångna vintermånaderna. Det är Tekniska verken-koncernens elnätsbolag som nu börjar administrera utbetalningen av pengarna.

– Vi ska fördela 87 miljoner kronor på våra elnätskunder som har förbrukat mer än 700 kWh el under de senaste tre månaderna. I Linköping betalar vi ut 45 miljoner kronor till 15 100 hushåll, i Katrineholm handlar det om 26 miljoner kronor till 7 100 hushåll och i Mjölby får 4 400 hushåll totalt 16 miljoner kronor, säger Peter Ols, vice vd för koncernens dotterbolag Tekniska verken Linköping Nät AB.

Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har haft varje månad i december, januari och februari. Den högsta nivån är 2000 kWh per månad; dessa kompenseras med det högsta beloppet, dvs 2 000 kronor per månad.

Fjärrvärme ett alternativ till eluppvärmning
Under vintern har elpriserna varit mycket höga och varierat kraftigt från timme till timme. De höga priserna beror främst på höga gaspriser i Europa, där en stor andel av elen produceras med gas.

– Vi ser hur efterfrågan på el kommer att fördubblas i Sverige de närmaste 20 åren, på grund av elektrifieringen av transportsektorn och industrin. Det är en utmaning för Sverige och Europa att hinna bygga ny elproduktion och nya elledningar i den takt som krävs, kommenterar Klas Gustafsson, vice vd för Tekniska verken-koncernen.

– Den ökande efterfrågan och utbyggnaden av ny produktion kommer inte att gå i samma takt, vilket innebär att vi även fortsättningsvis kommer att ha perioder med höga elpriser. Som konsument går det att effektivisera sin elanvändning. Ett bra sätt är att byta från eluppvärmning till fjärrvärme om den möjligheten finns, fortsätter Klas Gustafsson.

Möjlig kompensation även för elförbrukningen i mars
I en extra ändringsbudget har regeringen föreslagit en förlängd och modifierad elpriskompensation för hushåll i södra och mellersta Sverige. Det gäller hushåll som haft en förbrukning på minst 400 kWh under mars månad.

– Vi vet än så länge inte hur processen eller tidsplanen för beslut i riksdagen eller när vi kan börja betala ut ersättningen för mars. Men vi ska självfallet agera så fort vi får klartecken, säger Peter Ols.

Om Tekniska verkens elnätsansvar
Elnätsverksamheten är ett monopol i Sverige. Hushållen betalar en avgift till elnätsföretag för transport av elen till hemmet. Dessutom tillkommer kostnad för skatter och avgifter till staten. Tekniska verken Linköping Nät AB äger och driver elnätet i större delen av Linköpings kommun och i delar av Mjölby kommun. Tekniska verken Katrineholm Nät AB ansvarar för elnätet i större delen av Katrineholms kommun samt delar av Vingåkers kommun.