ads

Sample Category Title

Vintern: Sverige fortfarande beroende av elimport

Sverige är beroende av import av el även kommande vinter. Men förutsättningarna för säker elförsörjning är bättre än i fjol. Gaslagren i Europa är...

Vattenfall ansöker om att få bygga kärnkraft

Vattenfall tar steg mot att utveckla kärnkraften på Väröhalvön genom att ansöka om en reviderad detaljplan hos Varbergs kommun. Detta initiativ är en del...

Vattenfall och Berlin i förhandlingar

Vattenfall och Berlins delstat har nyligen ingått en överenskommelse om att inleda exklusiva diskussioner angående möjliga försäljningen av Vattenfalls värmeverksamhet i Tyskland. Detta följer...

Göteborg Energis största klimatinvestering någonsin klubbad

År 2020 vässade Göteborg Energi klimatambitionerna och beslutade att all fjärrvärme senast vid utgången av 2025 ska baseras på förnybara och återvunna källor. En...

Fortum & Göta energi går samman

Under december månad kommer Göta Energi, som en del av Fortumkoncernen sedan 2017, att genomgå en integrationsprocess med Fortums elhandel under ett gemensamt varumärke,...

FORTUM tar tillbaka driften av 120 vattenkraftverk

Fortum har beslutat att ta tillbaka den lokala drift- och underhållsorganisationen för sina mer än 120 vattenkraftverk och ungefär 230 dammar i Sverige och...

Fortsatt låga priser men det vänder

Höga temperaturer, kraftig blåst och välfyllda vattenmagasin har präglat hösten. För andra månaden i rad har priserna på elmarknaden varit väldigt låga och i...

Elpriset i oktober bara en fjärdedel av förväntat – hård press på producenter

Elpriset för oktober väntas bli runt 20 öre per KWh, vilket är betydligt mindre än vad marknadens förväntade sig, drygt 70 öre per KWh,...

Elmarknaden just nu: Årets ”höstflod” ger rekordlåga elpriser

  September präglades av ovanligt höga temperaturer, blåst och välfyllda vattenmagasin. Det bidrog till att månaden blev den billigaste sedan hösten 2020. Även sett till...

Elprisångesten: hur ska svenskarna klara vintern?

Under sommaren har rekordlåga elpriser noterats, samtidigt oroar sig hela 56 procent av svenskarna för att förra vinterns höga prisnivåer ska komma tillbaka i...

Upp-och-Nedgångar: Elprisernas oberäkneliga dans

Den blöta sommaren med mycket vindkraft, framförallt i juli, har gett välfyllda vattenmagasin och låga elpriser. Det innebär att förutsättningarna inför vintern ser bra...

Vi har bytt jobb

Övriga nyheter

Analys/längre läsning