ekonomi el pengar pris

Veckomedlet landade på 78,8 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 steg med 9 procent där veckomedlet blev 63,9 EUR/MWh. I elområde SE3 steg spotpriset med 7 procent och veckomedlet blev 65,2 EUR/MWh. I SE4 steg spotpriset med 9 procent och veckomedlet blev 71 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol steg med 4,2 procent och hade ett veckomedel på 134,8 USD/ton, oljepriset sjönk med 4,2 procent och veckomedlet landade på 79,6 USD/fat, gaspriset sjönk med 4,5 procent där veckomedlet blev 39,1 EUR/MWh.

Under veckan var medeltemperaturen något under det normala och nederbörden låg på högre nivåer än normalt.

I Sverige var tillgängligheten på kärnkraft 68 procent, detta motsvarade en minskning med 14,6 procent jämfört med föregående vecka.