ekonomi el pengar pris

Systempriset steg med 41 procent jämfört med föregående vecka, veckomedlet landade på 108,8 EUR/MWh.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 steg med 166 procent där veckomedlet blev 77,9 EUR/MWh. I elområde SE3 steg spotpriset med 71 procent och veckomedlet blev 113,1 EUR/MWh. I SE4 var veckomedelet oförändrat jämfört med föregående vecka och det blev 113,3 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol sjönk med 14,1 procent och hade ett veckomedel på 121,2 USD/ton, oljepriset sjönk med 0,8 procent och veckomedlet landade på 83,3 USD/fat, gaspriset sjönk med 3,7 procent där veckomedlet blev 44,8 EUR/MWh.

I Sverige var tillgängligheten på kärnkraft 69 procent, detta motsvarade en minskning med 5,5 procent jämfört med föregående vecka.