Systempriset steg med 11 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriset i elområde SE1, SE2 och SE4 ökade med 14 procent. I elområde SE3 steg spotpriset endast med 1 procent. Temperaturen under veckan var fortsatt högre än det normala medan nederbörden var lägre.

Priset på kol, olja och gas steg med 4,4, 2,4 respektive 9,5 procent. Priset på utsläppsrätter ökade med 4,7 procent medan priset på elcertifikat var oförändrat.

Vindkraftsproduktionen ökade med ytterligare 23,5 procent medan vattenkraftsproduktionen minskade med 12,8 procent.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft ökade med 13,1 procent. Revisionsarbetet på Ringhals 3 planeras pågå till den 27 augusti.