Ökad nederbörd. Systempriset minskade med 6 procent jämfört med föregående vecka och veckomedlet landade på 58,9 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1, SE2 och SE3 minskade med 13 procent där veckomedlet blev 45,2 EUR/MWh. I elområde SE4 minskade spotpriset med 8 procent och veckomedlet blev 96,2 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol ökade med 0,3 procent och hade ett veckomedel på 115,7 USD/ton, oljepriset steg med 1,5 procent och veckomedlet landade på 75,4 USD/fat, gaspriset minskade med 2 procent där veckomedlet blev 35,2 EUR/MWh.

Den ingående magasinpåfyllnadsgraden i Sverige befann sig under det normala. Under veckan var medeltemperaturen cirka 4 grader över det normala och nederbörden låg på högre nivåer än normalt.

I Sverige var tillgängligheten på kärnkraft 83 procent, detta motsvarade en ökning med 4,4 procent jämfört med föregående vecka.