Inköp av bränsle till viktiga kraftverk och permanent övervakning. Det är några av de åtgärder som systemoperatörerna kring Östersjön har genomfört tillsammans, till följd av det ansträngda säkerhetsläget.

För att ytterligare intensifiera sitt samarbete träffades ledarna för systemoperatörer i Lettland, Estland, Danmark, Finland, Litauen, Polen, Norge och Sverige i Berlin. Organisationernas chefer gav en positiv bild av hur man gemensamt hanterade påfrestningarna på elförsörjningen som uppstod i vintras, efter Rysslands krig mot Ukraina.

Konstruktivt samarbete över gränserna

Till exempel hjälpte man varandra över gränserna för att mildra potentiellt kritiska situationer i förväg. Att köpa in bränsle till systemrelevanta kraftverk och att inrätta permanent övervakning är några av de åtgärder som vidtogs.

– Jag är tacksam över att vi systemoperatörer runt Östersjön har ett etablerat och konstruktivt samarbete, vilket är viktigt inte minst nu under det ansträngda säkerhetsläget, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör på Svenska kraftnät.

Estland, Lettland och Litauen synkar med europeiska elnätet

Vid mötet berättade representanter från Estland, Lettland och Litauen hur det går med synkroniseringen till det kontinentaleuropeiska elnätet, som ska vara klar till 2025. De bekräftade sin avsikt att samarbeta ännu närmare för att stärka energioberoendet och uppnå klimatmålen – och därmed att integrera mer vind- och solkraft i kraftsystemet.

Chris Peeters, vd för Elia Group, var gäst på mötet. Han rapporterade om North Sea Wind Energy Summit i Oostende den 24 april och vilken drivkraft det kan ge för utvecklingen i Östersjön.

Deltagare på mötet

AST (Lettland)
Elering (Estland)
Energinet (Danmark)
50Hertz (Tyskland)
Fingrid (Finland)
Litgrid (Litauen)
PSE (Polen)
Statnet (Norge)
Svenska Kraftnät (Sverige)