Swedfund, den svenska utvecklingsfinansiären går in med 12 miljoner USD till Solar Energy Transformation Fund. Investeringen kommer att bidra till ökad tillgång till el, liksom ökad produktion av förnybar energi för några av de minst utvecklade länderna i världen, enligt OECD:s DAC-lista. Investeringen är i linje med Swedfunds mål inom Energi & Klimat: att investera i sektorn för off grid-solenergi, särskilt i Afrika söder om Sahara, där mer än hälften av den totala befolkningen saknar tillgång till el.

Investeringen ger Swedfund möjlighet att stödja off grid-solenergiindustrin, i Afrika söder om Sahara samt i Asien genom lån till Solar Energy Transformation Fund, som förvaltas av SunFunder Inc. Swedfunds kapital kommer att användas för att ge lån till företag verksamma inom off grid-solenergiindustrin, främst i Afrika söder om Sahara, och möjliggör stöd för ökad tillgång till el och generering av förnybar energi.

– Det är viktigt för oss att tillhandahålla kapital till en fond med en uttalad strategi att investera under COVID-19-pandemin, när det generella intresset för investeringar i utvecklingsländer väntas minska. Den här investeringen ger oss möjlighet att bidra till ökad tillgång av prisvärd och tillförlitlig el i några av de mest utsatta delarna av världen, nu när det behövs som mest, säger Swedfunds vd Maria Håkansson.

Swedfund kommer också att bidra genom att förbättra processer kring miljö- och sociala frågor samt frågor rörande bolagsstyrning för fonden i deras relation till låntagarna.