Soltech Energy Sweden AB (publ):s dotterbolag Swede Energy Power Solutions AB har tecknat avtal med Bergendahl Food AB att förse lagerfastigheter och City Gross-butiker med grön el från solceller. Swede Energy tog totalt affärer för över 75 MSEK från en rad nya och gamla kunder under första halvåret 2020, vilket kan jämföras med 89 MSEK under hela 2019.

Exempel på tagna affärer eller avtal är följande:

Swede Energy har tecknat ett ramavtal med Bergendahl Food som består i att förse lagerfastigheter och City Gross-butiker med grön el från solceller. Detta är ett led i City Gross hållbarhetsarbete. Under hösten 2020 kommer vi tillsammans med fastighetsägarna utvärdera vilka fastigheter som är mest lämpade att installera solenergi på. Solcellsanläggningarna beräknas vara på 255kWp och producera ungefär 220 000kWh per butik och år.

Utöver detta har till exempel återkommande kunder som Castellum, Catena, HSB, Willhem och Bostadsaktiebolaget Vätterhem köpt solcellsanläggningar. AMO-Gruppen samt Svenska Kyrkan är nya kunder som välkomnas av Swede Energy under första halvåret 2020.

Soltechs VD, Stefan Ölander i en kommentar:

– Swede Energys framgångar fortsätter i snabb takt. Dessa affärer och avtal är bevis på vår koncerns förmåga att göra stora affärer trots att vi befinner oss mitt i Covid-19 pandemin.