Utveckling av stora solelparker som sker i övriga Europa har ännu inte nått Sverige. I Sverige står solelparker idag för mindre än tio procent av solelen. Det anser vi på Solkompaniet är för lite. Solkompaniet, som byggt solelparker i tio år startar nu ett nytt affärsområde och projektet GIGAWATTparken med målet att öka andelen solel från stora solelparker och etablera Sveriges första gigawatt–solelpark.

Solkompaniets styrelse tog den 23 oktober beslut om att göra en långsiktig satsning att bygga stora solelparker i Sverige. Solkompaniets bedömning är att det fram till år 2030 kommer uppföras solelparker på tio gigawatt i Sverige, vilket ger en årlig produktion på tio miljarder kilowattimmar. Det motsvarar sju procent av Sveriges elförbrukning.

Sverige har lägre solinstrålning är de flesta länder inom EU, men vi har väldigt gott om mark. För att bygga tio gigawatt solel behövs 30 000 hektar, vilket är endast fyra procent av betesmarken i mellersta och södra Sverige. Vi har samtidigt brist på elproduktion söder om Gävle, vilket gör att elpriserna kommer fortsätta att vara högre i dessa områden under lång tid framöver.

”Sverige är en del av en nordeuropeisk elmarknad med en väl fungerande prissättning av el och en ständigt utbyggd kapacitet mellan länderna. Flertalet länder som vi har kablar till, har betydande mängder fossil elproduktion som ska fasas ut och ersättas av förnybar el i enlighet med EU:s övergripande klimatmål. Det innebär att investeringar i solelparker både har låg risk och skapar stor klimatnytta, säger Johan Öhnell, styrelseordförande i Solkompaniet”

Solelparker kompletterar vindkraften på ett utmärkt sätt. Tillsammans ger de en jämn produktion under året och dygnet där vindkraften står för 70 procent och solelen för 30 procent. Solcellstekniken och framförallt parker är redan idag på många marknader det mest kostnadseffektiva sättet att producera el och den utvecklingen spås fortsätta. I International Energy Agencys (IEA) senaste rapport, bedömer IEA att solcellstekniken globalt kommer gå om alla nya kraftslag år 2025.

”Jag är glad och stolt över att vi på Solkompaniet medverkat till att solel på tak har kommit igång i Sverige. Nu behöver vi sätta fart på utbyggnaden av solelparker och det är därför vi startat projektet GIGAWATTparken med målet att etablera solelparker som är 100 gånger större än den största solelparken som finns i Sverige idag. Nyckeln till lönsamma solelparker i Sverige ligger i att bygga på rätt mark och vi gör det gärna tillsammans med kommuner och markägare som precis som vi tycker att vi behöver öka takten i att ställa om energisystemet, säger Lars Hedström, grundare och vice vd i Solkompaniet.”

Solkompaniets arbete med projektutveckla solelparker påbörjades i början av 2020 under namnet GIGAWATTparken och leds av Lars Hedström. Efter styrelsens beslut kommer vi nu förstärka med ytterligare resurser för att öka takten i solelparksutbyggnaden i Sverige.