Enligt en ny analys från EY har Sverige tappat sin position bland de tre bästa i en global rangordning av elbilar. Kina och Norge ligger i topp, medan USA har klättrat förbi Sverige och intagit tredjeplatsen, vilket placerar Sverige på fjärde plats. Trots att Sverige har en stark närvaro inom utbudet av elbilar och förnybar energi står landet inför utmaningar som bristande laddinfrastruktur och avskaffandet av klimatbonusen. För att fortsätta vara en viktig aktör inom den globala utvecklingen av elbilar behövs investeringar i snabbladdare och ökad energieffektivitet.

Electric Vehicle Country Readiness Index från EY rangordnar årligen länder baserat på 27 parametrar fördelade över tre kategorier: utbud, efterfrågan och regleringar. Enligt elbilsindexet för 2023 behåller Sverige sin fjärde plats inom kategorin utbud, medan USA klättrar och tar tredjeplatsen. Inom kategorin efterfrågan har Sverige tappat sin tredjeplats till förmån för Kina, som nu intar andra platsen. Inom regleringsområdet ligger Sverige kvar på sjunde plats.

Sverige har en stark ställning när det gäller utbudet av elbilar, med en väletablerad energiproduktion som är rik på förnybar energi och överskott i elproduktionen. Elbilsmarknaden i Sverige är också mogen, och det förväntas att 70 procent av de nya bilmodellerna som lanseras de kommande fem åren kommer att vara elbilar. Dessutom har Sverige en betydande tillgång till litiumjonbatterier med en tillverkningskapacitet på 16 GWh år 2023, där endast Kina, USA och Tyskland ligger före.

Trots dessa styrkor står Sverige inför utmaningar. År 2022 utgjorde snabbladdare endast 16 procent av Sveriges laddningsinfrastruktur, vilket är lågt i jämförelse med de andra analyserade länderna. I en global jämförelse ligger Sverige på 13:e plats av 20 länder när det gäller andelen snabbladdare, medan Kina toppar listan med 43 procent.

Martin Cardell, global ansvarig för mobilitet på EY, säger: ”Sverige är en ledande nation inom elbilsmarknaden, men inget är självklart utan fortsatta investeringar. Antalet elbilar på svenska vägar ökar snabbt, men utbyggnaden av offentliga laddningsstationer hänger inte med i samma takt. För närvarande har vi ungefär 25 elbilar per offentlig laddningspunkt, vilket är betydligt högre än EU:s rekommendation på tio bilar per laddningspunkt.”

Sverige tappar även mark inom efterfrågekategorin, medan Kina klättrar. Trots detta behåller Sverige sin tredjeplats inom efterfrågekategori, och det förväntas att 53 procent av fordonsförsäljningen i Sverige år 2023 kommer att utgöras av elbilar, vilket placerar Sverige som den näst bästa nationen globalt när det gäller andelen elbilar av den totala fordonsförsäljningen.

Den minskande kostnaden för elbilar i jämförelse med förbränningsmotorfordon driver efterfrågan. Samtidigt är Sverige ett av de länder där prisskillnaden mellan elbilar och förbränningsmotorfordon är lägst, och genomsnittspriset för en elbil är 21 procent högre än för en förbränningsmotorbil i Sverige. Svenska konsumenter är också villiga att betala ett prispremium för elbilar, i genomsnitt 18 procent mer än för en förbränningsmotorbil.

Även om Sverige har relativt goda regleringar för elektrifiering av fordonsflottan har avskaffandet av klimatbonusen påverkat negativt. Trots detta har Sverige fortfarande positiva regulatoriska incitament för elbilar, inklusive Grön Teknik-avdraget och Ladda Bilen-bidraget.

Martin Cardell kommenterar detta: ”Vi ser en förändring på den svenska elbilsmarknaden. Andra länder, särskilt USA, tar stora steg framåt med nya program och investeringar. Även om avskaffandet av klimatbonusen klart påverkar Sverige, kompenseras detta av ökad fokus på att skapa positiva incitament inom infrastrukturen, vilket på sikt kan ge bättre resultat. Det är klart att infrastrukturen måste utvecklas ännu snabbare för att Sverige fortsatt ska vara ledande inom elektrifiering av fordonsflottan.”

 

EY Electric Vehicle Country Readiness Index 2023

Placering Land Jämfört med 2022
1 Kina
2 Norge
3 USA ▲4
4 Sverige ▼1
5 Storbritannien
6 Sydkorea
7 Nederländerna ▲1
8 Tyskland ▼4
9 Kanada ▲4
10 Spanien ▼1
11 Frankrike ▼1
12 Italien
13 Indien ▲1
14 Österrike N
15 Japan ▼5
16 Australien N
17 Mexiko N
18 Singapore N
19 Nya Zealand N
20 Brasilien