Linköpings universitet är ett av flera svenska lärosäten som har nära forskningssamarbeten med japanska lärosäten inom ramen för projektet MIRAI. LiU-forskare är bland annat engagerade i samarbeten kring nya energitekniker och material, hållbar användning av våtmarker samt åldrande. Nu inleds en ny fas av projektet, MIRAI 2.0.

Mirai betyder framtid på japanska. Projektet syftar till att stärka relationen mellan Sverige och Japan inom utbildning, forskning och innovation. I fokus står främst forskare som är tidigt i karriären och ämnena hållbarhet, materialvetenskap, åldrande samt innovation och entreprenörskap.

Projektets första fas pågick mellan 2017 och 2019 och resulterade i flera gemensamma forskningsansökningar och lyckade samarbeten.

– Vi är mycket nöjda med utfallet för vår del hittills. Vi har etablerat bra samarbeten inom samtliga områden. Projektet fokuserar på stora samhällsutmaningar, där det är viktigt att arbeta globalt och där Japan är en mycket spännande och värdefull samarbetspartner, säger Peter Värbrand, vice rektor för samverkan vid Linköpings universitet.

Inom ramen för MIRAI-samarbetet har bland annat LiU-forskaren Gábor Méhes vid Laboratoriet för organisk elektronik arbetat tillsammans med forskare vid Kyushu University med att försöka skapa miljövänlig och billig energi genom att kombinera elektroaktiva bakterier med nanopartiklar. Klimatprofessorn Björn-Ola Linnér samarbetar med forskare vid Sophia University i Japan i ett projekt kring återställning och användning av våtmarker, som kan fånga upp kväve och fosfor och därmed minska övergödning av haven.

Båda dessa exempel lyfts fram när MIRAI 2.0 har kick-off den 7-8 oktober.

När nu projektet går in i en andra fas, så är inte mindre än elva svenska och åtta japanska lärosäten med. Projektet koordineras av Göteborgs universitet tillsammans med Nagoya University i Japan.

Mer information om MIRAI 2.0 och kommande kick-off finns på hemsidan www.mirai.nu. Representanter för media är välkomna att delta i kick-offen.