Vi lever i spännande tider med en omställning mot ett klimatsmartare samhälle som äntligen börjar ta fart. De största industriprojekten i mannaminne, så som Hybrit, H2 Greensteel och Northvolt med fler är under uppbyggnad. Samtidigt har elbilarna på allvar påbörjat sitt segertåg och utvecklingen inom digitalisering gör att vi kan styra vår energianvändning allt smartare.

Gemensamt för en majoritet av omställningsprojekten är att de förutsätter tillgång till stora mängder el och den måste produceras klimatsmart för att vi ska vinna på omställningen. Energimyndigheten och WSP bedömer att behovet av el kan öka med hela 80 % till år 2045 lagom tills våra nuvarande kärnkraftsreaktorer faller för åldersstrecket.

Samtidigt sker en otrolig utveckling inom förnybar energi där sol och vind blir billigare för varje år; vindkraft håller på att bli den nya baskraften i Sverige och solel är på flera platser i världen det absolut billigaste sättet för ny elproduktion. Idag kostar landbaserad vindkraft i Sverige runt 30 öre/kWh, sol byggs inte storskaligt än men de små parker som byggs producerar el till under 50 öre/kWh vilket är samma nivå som för havsbaserad vindkraft i Europa. Gemensamt för de förnybara kraftslagen är att priserna fortsätter att falla, speciellt för sol och havsbaserad vindkraft. Ny kärnkraft blir däremot dyrare över tid och Blomberg NEF bedömer nu att kostnaden i Europa ligger i intervallet 180 – 300 öre/kWh. Med dagens priser och utveckling är det inte rimligt att tro att det kommer att byggas ny kärnkraft i Sverige; det ekonomiskt rationella är att producera bulken av el med billiga energislag som sol, vind och vatten och sedan toppa med andra kraftslag samt styrning av efterfrågan, de timmar när vi har ont om förnybar el.

”Mycket talar för att vi får höga elpriser i sommar när kärnkraften stängs av för underhåll och bränslepåfyllning”

Med den bakgrunden förundras man över vinterns energidebatt – när Sverige som bäst behöver politisk enighet och ledarskap för att skapa en trygghet för de som gör det stora industriinvesteringarna, så dammar man av det gamla uttjatade ämnet om kärnkraftens vara eller icke vara. Det är en kortsiktig och populistisk debatt som inte gagnar Sverige och som bygger på allmänhetens dåliga kännedom om vad el från olika kraftslag kostar. Det är också märkligt att det har blivit en höger – vänsterfråga där högern förespråkar kärnkraft, projekt som förutsätter statliga garantier, finansiering och engagemang på en nivå som bättre passar planekonomi. Det kommersiella företagandet återfinns i stället hos alla de mindre och större aktörer som arbetar inom de växande sektorerna sol, vind och den digitalisering som möjliggör smart styrning av efterfrågan på el.

Mycket talar för att vi får höga elpriser i sommar när kärnkraften stängs av för underhåll och bränslepåfyllning. Kan vi då lyfta debatten ovanför dammsugare och kolbitar till den nivån den förtjänar så att vi skapar en trygghet för de som nu investerar i morgondagens industriprojekt?

/Jon Malmsten – Aktea Energy AB