Elpriset kommer på plats tre när svenskarna tillfrågas om vilka samtalsämnen som det pratas mest om hemma det senaste halvåret – mer än inflation, kriminalitet och räntor. Fyra av tio svenskar uppger att elprisfrågan är den de pratar mest om och ämnet är nära dubbelt så omtalat i syd som längst upp i nord. Det visar en färsk Sifo-undersökning gjord av Kantar Public på uppdrag av Bixia.

Elpriset har varit den tredje mest omdiskuterade samhällsfrågan (40 procent) de senaste sex månaderna, efter matpriser (46 procent) och kriget i Ukraina (42 procent).

– Vi har på väldigt kort tid gått från att vara en lågintressebransch till att bli det stora samtalsämnet. Var och varannan följer elpriserna varje dag och intresset för att installera solceller, välja timprisavtal och hitta sätt att spara energi har ökat kraftigt, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.

Sifo-undersökningen visar att 43 procent av kvinnorna och 37 procent av männen har pratat om elpriserna senaste halvåret.

Hett samtalsämne i syd
Hösten och vintern har gett stora skillnader i elpris mellan de södra elområdena (SE3 och SE4), där snittpriserna varit betydligt högre, och elområdena norrut (SE1 och SE2) med lägre priser.

Elpriset har varit nära dubbelt så omtalat i syd som längst uppe i norr. Enligt Bixias Sifo-undersökning uppger 44 procent av de som bor i Västsverige att de pratar mest om el, följt av Småland och öarna (43 procent), Stockholm (42 procent), Sydsverige (41 procent) och Östra Mellansverige (37 procent.)

Minst pratar de i övre Norrland (25 procent). I mellersta Norrland och Norra Mellansverige är motsvarande siffra 36 procent respektive 34 procent.

– Lusten att diskutera elpriser har styrts av var i Sverige du bor och hur höga elpriserna varit. I södra delarna av Sverige har elpriserna varit ett hett ämne, men ju längre norrut desto mindre fokus på elfrågan, säger Peter Janefjord.

Mer omtalat än räntor och inflation
Nästan dubbelt som många svenskar har pratat elpriser jämfört med inflation (22 procent), kriminalitet (20 procent) och ränteläget (18 procent).

– De höjda elpriserna kom som en chock för många och påverkade direkt svenskars plånböcker. Det kan ha bidragit till att elpriserna har diskuterats mer än många andra aktuella samhällsfrågor, säger Peter Janefjord

Bara en av tio pratar om klimatet
Ännu färre, 12 procent, har uppgett att de pratat om klimatet. Men kopplingarna mellan energi och hållbarhet gör att det ökande intresset för elmarknaden kan spilla över på klimatet.

Elbolaget Bixia arbetar aktivt för att öka andelen förnybar energi och är i dag ett av de elhandelsbolag i Sverige, som köper in störst andel lokalt producerad förnybar el.

– Vi märker att intresset för förnybar el har ökat kraftigt bland både konsumenter och producenter. Att satsa på förnybar el är ett av de viktigaste och enklaste klimatvalen man kan göra för att bidra till klimatet, säger Peter Janefjord.

För hela resultatet i Bixias Sifo-undersökning om svenskarna mest omtalade samhällsfrågor det senaste halvåret, se bifogad bilaga.