Foto: Christian Andersson, Apelöga

Debatten om vilka energikällor Sverige ska satsa på i framtiden går varm. Flest svenskar, 90 procent, är positivt inställda till solenergi följt av vattenkraft och vindkraft. Solenergi faller i större utsträckning kvinnor i smaken, medan män är betydligt mer positiva till kärnkraft än kvinnor. Det visar en Sifo-undersökning gjord av Kantar Public på uppdrag av Bixia.

9 av 10 svenskar uppger att de är positiva till solenergi. Det gör solenergi till den mest populära energikällan i Sverige, följt av vattenkraft och havsbaserad vindkraft, 79 respektive 74 procent. Det visar en Sifo-undersökning, gjord av Kantar Public på uppdrag av elbolaget Bixia.

– Det senaste årets brist på el och skenande elpriser har gjort allt fler medvetna om vikten av att öka produktionen av el i Sverige. Att många är positivt inställda till sol-, vind- och vattenkraft gläder, oss som varje dag arbetar för att få fler att använda och producera lokalt producerad förnybar el, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia, som är ett av de elbolag som köper in störst andel förnybar och lokalproducerad el i Sverige.

Mer än 7 av 10 positiva till havsbaserad vindkraft
Vindkraft är det tredje mest populära energislaget och 61 procent är ganska eller mycket positiva till både havsbaserad- och landbaserad vindkraft. Fler är dock positiva till havsbaserad vindkraft än landbaserad vindkraft.

Svenskarnas inställning till olika energikällor
– andel positivt eller mycket positivt inställda

Källa: 2023: Sifo-undersökning gjord av Kantar Public på uppdrag av Bixia. Riksrepresentativ undersökning med 1046 tillfrågade: 2020 (mars): Axiomundersökning beställd av Bixia, Riksrepresentativ undersökning, 1005 respondenter

Kärnkraft mer populärt bland män – solkraft bland kvinnor
I den politiska debatten har kärnkraften vunnit mark. I juni kom regeringen med beskedet om att de vill snabba på ett lagförslag, som ska möjliggöra ny kärnkraft på fler platser.

Andelen svenskar som är positiva till kärnkraft har också ökat de senaste tre åren. Drygt hälften av svenskarna, 52 procent, säger att de är ganska eller mycket positivt inställda till kärnkraft. Det är 10 procentenheter mer än för tre år sedan. Kärnkraft faller dubbelt så många män som kvinnor i smaken, medan kvinnorna är mer positiva till solenergi.

Ändå finns det ett stort motstånd mot kärnkraften. Var fjärde svensk säger sig vara ganska eller mycket negativ till kärnkraften och var femte är varken positiv eller negativ.

Kvinnor är betydligt mer negativa än män och var tredje kvinna (34 procent) uppger att de är ganska eller mycket negativa till kärnkraft, att jämföra med 16 procent av männen. Kvinnorna är i stället mer positiva till solenergi än män. 71 procent av kvinnorna är mycket positiva, jämfört med 59 procent av männen.

Så stor andel kvinnor och män är ganska eller mycket positiva till följande energikällor: