Svenska kyrkan arbetar systematiskt med miljö- och klimatfrågor och vid kyrkomötet 2019 fastställdes den nationella klimatstrategin. Målsättningen är att Svenska kyrkan ska vara klimatneutrala år 2030! Som en del i detta gör man en satsning på fordonsladdning och har tecknat ramavtal med Elektroskandia gällande såväl laddstationer som betallösningar.

Kristina Segerström är stiftsingenjör/handläggare hållbar utveckling på Svenska kyrkan Stockholms stift.

– Mitt uppdrag är att stötta pastorat och församlingar vad gäller Svenska kyrkans klimatarbete. Vi tar centralt fram en färdplan och främjar en gemensam väg, men de enskilda församlingarna är ej tvingade att följa denna, säger Kristina Segerström och fortsätter:

– Svenska kyrkans självstyrande församlingar/pastorat är gemensamt en av Sveriges större fastighetsägare och våra fastigheter är det jag arbetar primärt med. Det gäller att minska vår klimat- och miljöpåverkan genom att exempelvis energieffektivisera, investera i förnybar solenergi etc. Att vi ska vara klimatneutrala om 10 år är ett tufft mål och det är mycket vi behöver ställa om i verksamheten. En del i detta är givetvis också våra transporter och resor, vilka färdmedel vi använder och hur dessa energiförsörjs.

Huddinge pastorat pionjärer
När det gällde Svenska kyrkans centrala satsning med ett ramavtal för fordonsladdning så började det i Huddinge pastorat, utanför Stockholm. Pastoratet arbetar målmedvetet med hållbarhetsfrågor inom kyrkans miljöledningssystem och hade ett delmål om att utveckla laddmöjligheter för att minska både sitt eget och församlingsbesökarnasklimatavtryck.

Kanslichefen Ulf Ragnerstam tog initiativet till att förse såväl Huddinge kyrka och Vårby kyrka med varsin publik laddstolpe för elbilar.

– Vår leverantör Garo kontaktade mig, säger Leif Klasson, KAM E-mobility på Elektroskandia. Ulf Ragnerstam hade då kollat runt på marknaden för laddstationer och fastnat för Garo:s sortiment, bland annat för att de har ett brett sortiment och att det är svensktillverkade produkter. Då Garo:s försäljning sker via grossist tog de kontakt med mig så att vi kunde ta fram ett lämpligt erbjudande innehållande såväl hårdvaran som betaltjänsterna till Svenska kyrkan.