Erik Böhlmark, elmarknadsanalytiker Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät fick i årets regleringsbrev uppdraget att analysera leveranssäkerheten avseende elproduktionen i Sverige som helhet, inklusive en särskild bedömning om Gotland har en trygg elförsörjning på kort och lång sikt. – Årets arbete med utredningar och analyser visar att det på lite längre sikt kommer att behövas ytterligare en förbindelse till Gotland, säger Erik Böhlmark, kraftsystemanalytiker på Svenska kraftnät.

Behovet av ytterligare förbindelse till Gotland har av Svenska kraftnät aldrig avfärdats helt, då befintliga förbindelser som ägs av Vattenfall Eldistribution förväntas vara i drift till ca 2035. Senast då behöver de ersättas.

– Det vi ser nu är att behovet förväntas uppstå tidigare jämfört med när vi analyserade för några år sedan vilket till stor del beror på Cementas planer på att bli koldioxidneutrala 2030, säger Erik Böhlmark och tillägger att totalförsvarsfrågor har fått en större vikt jämfört med när en ny förbindelse utreddes senast. En robust elförsörjning är viktig även ur ett totalförsvarsperspektiv.

Uppdraget ska redovisas i Svenska kraftnäts årsredovisning för 2020, men redan i höst inleds nära dialoger med berörda parter för att hitta den teknisk/ekonomiskt bästa lösningen och ändamålsenlig ansvarsfördelning för upprättande av en eventuell 3:e förbindelse, säger Erik Böhlmark.

I nuläget är dock inga formella beslut om projektet tagna än.