Nu är upphandling av kompletterande störningsreserv igång. Målet är att säkerställa cirka 300 MW uppregleringskapacitet i SE3 och SE4.

Vid obalans mellan produktion och förbrukning eller vid fel på transmissionsnätets ledningar uppstår störningar i elsystemet. I de fall övriga åtgärder inte räcker till eller är lämpliga för att hantera en sådan störning kan Svenska kraftnät välja att aktivera störningsreserven för att återföra systemet till normaldrift.

Upphandlingen en övergångslösning i väntan på ny kapacitetsmarknad

Svenska kraftnät och övriga nordiska systemansvariga utvecklar för närvarande en kapacitetsmarknad för upphandling av manuell frekvensåterställningsreserv (mFRR). Att bygga en marknad med förmåga att hantera behovet av kapacitet årets alla timmar är ett omfattande arbete som tar tid. Denna upphandling av kompletterande störningsreserv som en del av en övergångslösning tills kapacitetsmarknad för mFRR är implementerad.

Årets upphandling

Upphandlingen av kompletterande störningsreserv sker i två steg. I det första steget kvalificeras leverantörer. Samtliga anbudssökanden som uppfyller kvalificeringskraven kommer sedan att erbjudas lämna anbud.

Tidplan

26 januari 2023: Annonsering, kvalificeringsinbjudan via e-Avrop

23 februari 2023: Sista ansökningsdag för kvalificering

Preliminärt mars/april 2023: Sista dag att lämna anbud

1 juni 2023: Avtalsperioden inleds