Västerås har en lång tradition av industri och utbildning inom elkraft och energi. Det är perfekt för oss som behöver rekrytera runt 600 nya medarbetare de närmaste åren. Därför har vi beslutat att starta upp ett nytt kontor i Västerås.

Under våren har vi diskuterat var ett nytt lokalkontor ska etableras och valet har nu fallit på Västerås. Arbetet fortsätter nu med att förbereda för Västerås som stationeringsort.

– Fler stationeringsorter ger en utökad möjlighet för Svenska kraftnäts tillväxt. Etableringen i Västerås blir ett naturligt nästa steg efter öppnandet av våra nya lokalkontor i Göteborg och Luleå, säger Lars Nordén, divisionschef Gemensamma funktioner.

Stora rekryteringsbehov inom elkraft och energi

Svenska kraftnät har ett stort rekryteringsbehov kopplat till kompetens inom elkraftssektorn. Vi har utrymme att växa med 600 personer fram till 2024. Västerås har en lång tradition av industri och utbildning inom elkraft och energi, och det finns god tillgång på erfaren personal som vi vill attrahera.

Vi utvecklar det svenska kraftöverföringssystemet för att möta framtidens behov på elmarknaden och krav på säkra elleveranser. Det betyder att vi har och kommer anställa fler kompetenta medarbetare som drivs av ett engagemang för vårt samhällsviktiga uppdrag.