Svenska kraftnät har under hösten haft diskussioner med flera anläggningsägare med mål att handla upp ökad kapacitet för mothandel mellan elområden och omdirigering. Nu är avtalet med den första anläggningen klar och Eon-ägda Heleneholmsverket ställer kapacitet till Svenska kraftnäts förfogande. Beroende på driftsituation kan mothandelskapaciteten vara upp till 80 MW.

– Det här är ett första och välkommet steg i vårt arbete att öka kapaciteten och mothandelsresurserna i södra Sverige, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät är i kontakt med ytterligare anläggningsägare och avsikten är att teckna flera avtal för att förbättra förutsättningarna för systemstabiliteten och överföringskapaciteten i vinter och därmed minska risk för effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling.

Heleneholmsverket är ett kraftvärmeverk som kan producera fjärrvärme och el och eldas med biogas, naturgas eller olja. Avtalet gäller till och med 31 mars 2023.