Under våren 2025 öppnar Svenska kraftnäts nya kontor i Västerås. Etableringen är en pusselbit i arbetet med att möta Svenska kraftnäts fortsatt kraftiga expansion. Med ytterligare ett lokalkontor kan vi öka rekryteringsbasen och nå erfarna experter i Sveriges energihuvudstad.

I dagarna har Svenska kraftnät tecknat ett hyresavtal och i april 2025 öppnas dörrarna till vårt nya kontor på Kopparbergsvägen 6-8 i Västerås.

– Vi vill vara närvarande i Sveriges energihuvudstad. I Västerås finns fler energijobb än någon annanstans i Sverige; här finns både de stora internationella företagen inom energibranschen och relevanta företag i angränsande branscher. Svenska kraftnät är en nyckelspelare inom energiomställningen och elektrifieringen. Vi erbjuder en arbetsplats med spännande arbetsuppgifter och ett viktigt samhällsuppdrag, säger Per Eckemark, chef för division Nät på Svenska kraftnät.

Experter och generalister med värdefull kompetens
Svenska kraftnät har de senaste åren öppnat lokalkontor i Luleå och Göteborg och Per Eckemark menar att det är en framgångsfaktor att vara på plats.

– Vi måste finnas där kompetensen finns. Våra nyöppnade kontor visar att vi snabbt kan attrahera viktig kompetens till vår verksamhet. Västerås, men också hela regionen, är en viktig kompetensförsörjningsbas inom vårt område och vi vill få tillgång till både kraftspecialister och generalister med erfarenhet från vår typ av verksamhet, säger Per Eckemark.

– Med lokalt kontor i Västerås breddar vi möjligheterna att rekrytera erfarna experter inom exempelvis analys och teknik. Med ortens stora fokus på energi finns här tillgång till personer som har förståelse och god kunskap om teknikutveckling och stora infrastrukturprojekt inom el, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem.

Återanvänder material
Det nya kontoret är på drygt 2 000 kvm med cirka 150 arbetsplatser av olika slag. Lokalerna har nyligen renoverats och Svenska kraftnät har medvetet valt att riva väldigt lite och återbruka material för att minska CO2-avtrycket.

Svenska kraftnät har redan flera platsannonser ute för tjänster där Västerås finns med som möjlig placeringsort.