Neste har som mål att årligen bearbeta mer än en miljon ton plastavfall från och med 2030. Företaget planerar att använda kemiskt återvunnet plastavfall som råmaterial i sina fossila raffinaderier i syfte att förädla det till råvara av hög kvalitet för tillverkning av ny plast. Foto: Neste

Neste har i höst med gott resultat bearbetat 400 ton kemiskt återvunnet plastavfall vid sitt raffinaderi i Finland. Det motsvarar den mängd plastavfall som genereras av 20 000 genomsnittliga europeiska medborgare varje år*. Detta är första gången som Neste har upparbetat kemiskt återvunnet plastavfall i industriell skala. Under körningen förädlades använda förpackningar och blandat plastavfall till råvara av hög kvalitet för användning inom den petrokemiska industrin, t.ex. för framställning av ny plast.

Processkörningen utgör en mycket viktig milstolpe i Nestes strategiska mål att verka för en cirkulär ekonomi och ersätta användningen av råolja i sina egna raffinaderier. Neste har som mål att årligen bearbeta mer än en miljon ton plastavfall från och med 2030.

Förberedelser för nästa processkörning pågår

Neste siktar på att stegvis öka volymerna flytande plastavfall i processerna för att öka kunskaperna och utveckla värdekedjorna och processteknikerna. Nästa körning förbereds redan nu att ske under 2021 i Nestes fossila oljeraffinaderi i Borgå.

”Vi är stolta över att ha lyckats genomföra vår allra första körning i industriell skala med kemiskt återvunnet plastavfall. Även om det fortfarande återstår mycket arbete markerar det här ett stort steg för vår bransch att omvandla svåråtervunnen plast från avfall till en värdefull resurs och därmed tillämpa cirkulär ekonomi i verkligheten”, säger Mercedes Alonso, Executive Vice President, Renewable Polymers and Chemicals på Neste. ”Tillsammans med de förnybara råvaror vi redan nu tillhandahåller för framställning av högkvalitativa och högpresterande polymerer och kemikalier med lägre koldioxidavtryck innebär dessa nya volymer, tillverkade genom kemisk återvinning av plastavfall, ett betydande bidrag till att accelerera den nödvändiga omställningen mot cirkulär bioekonomi för plaster.”

Före provkörningen har Neste bedrivit intensiv forskning och utfört många laboratorietester parallellt med omfattande analyser av produktionstillgångar och processer för att säkerställa genomförbarheten och säkerheten i att bearbeta detta nya, återvunna råmaterial.

”Provkörningen är ett resultat av det goda samarbetet inom hela Nestes organisation. Vi har både tekniskt avancerade raffinaderier och den nödvändiga expertisen inom raffinering av lågkvalitativt avfall och restprodukter till högkvalitativa slutprodukter. Det är faktorer som gör det möjligt för oss att nå vårt mål att utveckla raffineringskapacitet för bearbetning av mer än en miljon ton plastavfall från 2030”, säger Marko Pekkola, Executive Vice President, Oil Products, Neste.

För att anskaffa kemiskt återvunnet plastavfall till den första processkörningen fick Neste hjälp av sin partner Ravago. Tillsammans med Ravago och många andra partner inom plastvärdekedjan utvecklar Neste teknologier och kapacitet för kemisk återvinning av sådant plastavfall som anses olämpligt för mekanisk återvinning, och som därför går till förbränning eller deponi. Utveckling av ekosystem för kemisk återvinning av plastavfall stödjer de globala ansträngningarna att minska plastavfallet och kan motverka föroreningen av miljön. Genom att upparbeta plastavfallet till en ny livscykel bidrar Neste tillsammans med samarbetspartners till att hålla plasten i ett kretslopp och samtidigt erbjuda nya sätt att minska beroendet av råolja vid framställning av ny plast.