Studsvik har tecknat avtal på drygt 80 Mkr avseende transport och provning av kärnbränsle med KEPCO Nuclear Fuel i Sydkorea. Avtalet är Studsviks första stora affär i Sydkorea – ett land som har ett omfattande kärnkraftsprogram.

Affärsområde Bränsle- och materialteknik har i 4 år samarbetat med KEPCO Nuclear Fuel för att ta fram en transportlösning för bestrålat kärnbränsle mellan Sydkorea och Studsviks anläggningar i Sverige. ”Affären lägger grunden för ett långsiktigt samarbete mellan Studsvik och KEPC0”, säger affärsområdeschefen Joakim Lundström.

Tjänsterna planeras utföras under 2021 till 2023 och bidrar till en ökad beläggning i Hot-Cell anläggningen på Studsviksområdet. Studsvik har där världsledande laboratorier för behandling och undersökning av bestrålade material och kärnbränsle samt mångårig erfarenhet av internationella transporter.

Sydkorea är en strategiskt viktig marknad för koncernen. ”Affären utgör ett genombrott och stärker Studsviks postion i Sydkorea där vi även erbjuder unika och effektiva lösningar för behandling av radioaktivt avfall”, säger koncernchef Camilla Hoflund