Studsvik har tecknat ett avtal med IFE om lastningsutrustning, transport, hanteringsutrustning, undersökning och förbehandling av kärnbränsle från försöksreaktorn JEEP I i Kjeller.

Denna affärsmöjlighet har tidigare kommunicerats men avtalet är nu signerat.

Kärnbränslet förvaras sedan lång tid i ett torrförvar i Kjeller (Stavbrønn). Nu behöver det omhändertas och behandlas inför framtida slutförvar. IFE och Studsvik har därför tecknat ett avtal där Studsvik transporterar bränslet till sina anläggningar i Sverige, inspekterar det och genomför en inledande behandling. Arbetet beräknas pågå under 13 år med start i år.

Bränslet transporteras till Studsvik redan under 2022 – 2024 varför tyngdpunkten i uppdraget ligger i början. När alla nödvändiga tillstånd är på plats kommer arbetet med att transportera bränsltet till Sverige att börja. Inget av kärnbränslet blir kvar för slutförvar i Sverige.

“- Det är mycket positivt att Studsvik fått uppdraget att hantera JEEP I-bränslet. Det är en viktig del i avvecklingen av det norska kärntekniska forskningsprogrammet och vi ser fram emot samarbetet med IFE och Norsk nukleær dekommisjonering (NND) i detta viktiga projekt”, säger Joakim Lundström, affärsområdeschef för Bränsle- och materialteknik.

”- Det här är en historisk milstolpe för IFE och för den norska kärnkraftssaneringen. Avtalet innebär att ansträngningarna för att rensa upp i det äldsta och mest krävande bränslet från kärnkraftsteknikens banbrytande era har kommit en lång väg framåt. Det har varit IFE:s och NND:s högsta prioritet att finna en lösning för hanteringen av detta avfall, och jag är därför mycket glad över att nu ha ett avtal på plats som möjliggör att detta viktiga arbete kan gå vidare” säger Nils Morten Huseby, VD IFE.

”- Norsk nukleær decommisjonering (NND) är glada över att ha bidragit till att slutföra kontraktet och att vi nu är på väg att säkerställa en säker lösning för det förbrukade JEEP I-bränslet i Studsvik. Detta projekt kommer att bli ett viktigt första steg för att säkerställa bra lösningar för allt norskt använt kärnbränsle”, säger Nils Bøhmer, Teknisk chef (CTO) på NND.